Toimielimet Viimeisin kokous Dokumenttityyppi
Valtuusto 10.12.2018 Pöytäkirja
 
Kunnanhallitus/Kommunstyrelsen 15.01.2019 Esityslista (+ lisälista)
 
Rakennus- ja ympäristövaliokunta / Byggnads- och miljöutskottet 12.12.2018 Pöytäkirja
Sivistysvaliokunta/ Bildningsutskottet 22.01.2019 Esityslista
Sosiaali- ja terveysvlk/Social- och hälsovårdsutsk 18.12.2018 Pöytäkirja
Tekninen valiokunta/Tekniska utskottet 21.01.2019 Esityslista
 
Elinkeinojaosto/Näringssektionen 17.12.2018 Pöytäkirja
Maankäyttöjaosto/ Markanvändningssektionen 21.01.2019 Esityslista
Suomenkielinen koulutusjaosto 04.12.2018 Pöytäkirja
Svenska utbildningssektionen 04.12.2018 Pöytäkirja
Tarkastuslautakunta/Revisionsnämnden 08.01.2019 Pöytäkirja
Vammaisneuvosto / Rådet för personer med funktionsnedsättning 26.09.2018 Pöytäkirja
Vapaa-ajanjaosto/Fritidssektionen 18.12.2018 Pöytäkirja
 
Keskusvaalilautakunta/ Centralvalnämnden Ei julkaistuja kokouksia
Sipoon Vesi -liikelaitoksen johtokunta / Direktionen för affärsverket Sibbo Vatten 12.12.2018 Pöytäkirja