Toimielimet Viimeisin kokous Dokumenttityyppi
Valtuusto 24.04.2017 Esityslista
 
Kunnanhallitus/Kommunstyrelsen 25.04.2017 Pöytäkirja
 
Sosiaali- ja terveysvlk/Social- och hälsovårdsutsk 26.04.2017 Esityslista
Vammaisneuvosto/Handikapprådet 26.01.2017 Pöytäkirja
 
Maankäyttöjaosto/ Markanvändningssektionen 10.04.2017 Pöytäkirja
Rakennus- ja ympäristövaliokunta/Byggnads- och miljöutskottet 19.04.2017 Pöytäkirja
Sivistysvaliokunta/ Bildningsutskottet 18.04.2017 Pöytäkirja
Suomenkielinen koulutusjaosto 06.03.2017 Pöytäkirja
Svenska utbildningssektionen 06.03.2017 Pöytäkirja
Tarkastuslautakunta/Revisionsnämnden 19.04.2017 Esityslista
Tekninen valiokunta/Tekniska utskottet 02.05.2017 Esityslista
Vapaa-ajanjaosto/Fritidssektionen 18.04.2017 Pöytäkirja
 
Sipoon Vesi - Sibbo Vatten -liikelaitoksen johtokunta 02.05.2017 Esityslista