Toimielimet Viimeisin kokous Dokumenttityyppi
Valtuusto 22.05.2017 Esityslista
 
Kunnanhallitus/Kommunstyrelsen 30.05.2017 Esityslista
 
Sosiaali- ja terveysvlk/Social- och hälsovårdsutsk 23.05.2017 Esityslista (+ lisälista)
Vammaisneuvosto/Handikapprådet 30.03.2017 Pöytäkirja
 
Maankäyttöjaosto/ Markanvändningssektionen 15.05.2017 Pöytäkirja
Rakennus- ja ympäristövaliokunta/Byggnads- och miljöutskottet 24.05.2017 Esityslista
Sivistysvaliokunta/ Bildningsutskottet 15.05.2017 Pöytäkirja
Suomenkielinen koulutusjaosto 08.05.2017 Pöytäkirja
Svenska utbildningssektionen 08.05.2017 Pöytäkirja
Tarkastuslautakunta/Revisionsnämnden 19.04.2017 Esityslista
Tekninen valiokunta/Tekniska utskottet 29.05.2017 Esityslista
Vapaa-ajanjaosto/Fritidssektionen 16.05.2017 Pöytäkirja
 
Sipoon Vesi - Sibbo Vatten -liikelaitoksen johtokunta 29.05.2017 Esityslista