Toimielimet Viimeisin kokous Dokumenttityyppi
Valtuusto 12.06.2017 Pöytäkirja
 
Kunnanhallitus/Kommunstyrelsen 22.08.2017 Esityslista
 
Sosiaali- ja terveysvlk/Social- och hälsovårdsutsk 21.08.2017 Esityslista
Vammaisneuvosto/Handikapprådet 04.05.2017 Pöytäkirja
 
Elinkeinojaosto/Näringssektionen Ei julkaistuja kokouksia
Keskusvaalilautakunta/Centralvalnämnden Ei julkaistuja kokouksia
Maankäyttöjaosto/ Markanvändningssektionen 15.05.2017 Pöytäkirja
Rakennus- ja ympäristövaliokunta/Byggnads- och miljöutskottet 24.08.2017 Esityslista
Sivistysvaliokunta/ Bildningsutskottet 21.08.2017 Esityslista (+ lisälista)
Suomenkielinen koulutusjaosto 14.08.2017 Esityslista
Svenska utbildningssektionen 14.08.2017 Pöytäkirja
Tarkastuslautakunta/Revisionsnämnden 29.05.2017 Pöytäkirja
Tekninen valiokunta/Tekniska utskottet 15.08.2017 Esityslista
Vapaa-ajanjaosto/Fritidssektionen 22.08.2017 Esityslista
 
Sipoon Vesi - Sibbo Vatten -liikelaitoksen johtokunta 29.05.2017 Pöytäkirja