Poistuminen | Toimielimet | Tekninen valiokunta/Tekniska utskottet | Avaa haku | Ohje

Tekninen valiokunta/Tekniska utskottet
Pöytäkirja 07.02.2017 klo 17:15 - 18:35 / Tarkastettu


 Pykälä   Otsikko  Muutoksenhakuohje    Pöytäkirja PDF-muodossa  
 
  17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus / Sammanträdets laglighet och beslutförhet
  18 Pöytäkirjantarkastajien valinta / Val av protokolljusterare
  19 Esityslistan hyväksyminen / Godkännande av föredragningslistan
  20Nikkilän linja-autoliikenteen ajantasauspysäkkiratkaisun valinta / Val av lösning för en tidsanpassad hållplats för busstrafiken i Nickby
  21Sipoonlahden koulun laajentaminen ja muutostyöt, pääpiirustusten hyväksyminen / Sipoonlahden koulus utvidgning och ombyggnadsarbeten, godkännande av huvudritningar
  22 Teknisen johtajan ajankohtaiskatsaus / Tekniska direktörens översikt om aktuella ärenden
  23 Viranhaltijapäätökset / Tjänstemannabeslut
 
 Osallistuja   Tehtävä
 
  Boman Rainer  Puh.joht./Ordf.
  Hursti Jari Varapuh.joht./Viceordf.
  Jalas Jyri Jäsen/Medlem
  Sandström Stefan Jäsen/Medlem
  Hildén Erika Jäsen/medlem
  Backström Hannele Jäsen/Medlem
  Viita Mari Jäsen/Medlem
  Björn Jani Jäsen/Medlem
  Hämäläinen Monika Jäsen/Medlem
  Björkell Rolf Kh edust./Kst repr.
  Myllyvirta Ilari Esitt./Föredr.
  Sirén Lari  Toim.alan.keh.p/Utveckl.chef f sektor
  Kämppi Marika  Kuntatekn.pääl./Kommuntekn.chef
  Harsia Eveliina kaavoittaja/planläggare
  Ek Daisy Pöytäkirjanpit./Protokollför.


©