Poistuminen | Toimielimet | Sipoon Vesi - Sibbo Vatten -liikelaitoksen johtokunta | Avaa haku | Ohje

Sipoon Vesi - Sibbo Vatten -liikelaitoksen johtokunta
Pöytäkirja 07.02.2017 klo 17:00 - 17:15 / Tarkastettu


 Pykälä   Otsikko  Muutoksenhakuohje    Pöytäkirja PDF-muodossa  
 
  1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus / Sammanträdets laglighet och beslutförhet
  2 Pöytäkirjantarkastajien valinta / Val av protokolljusterare
  3 Esityslistan hyväksyminen / Godkännande av föredragningslistan
  4 Sipoon veden, laskujen hyväksyminen 2017 / Godkännande av räkningar för Sibbo vatten 2017
  5 Muut asiat / Övriga ärenden
 
 Osallistuja   Tehtävä
 
  Boman Rainer Puh.joht./Ordf.
  Hursti Jari Varapuh.joht./Viceordf.
  Jalas Jyri Jäsen/Medlem
  Sandström Stefan Jäsen/Medlem
  Hildén Erika Jäsen/Medlem
  Backström Hannele Jäsen/Medlem
  Viita Mari Jäsen/Medlem
  Björn Jani Jäsen/Medlem
  Hämäläinen Monika Jäsen/Medlem
  Björkell Rolf Kh:n edust./Kst:s repr.
  Myllyvirta Ilari tekninen joht./tekn.dir
  Sirén Lari Toim.ala.keh.p/utveckl.chef f sekt.
  Ek Daisy Pöytäkirjanpit. / Protokollför.
  Kämppi Marika Kuntatekn.pääl/Kommuntekn.chef


©