Poistuminen | Toimielimet | Vapaa-ajanjaosto/Fritidssektionen | Avaa haku | Ohje

Vapaa-ajanjaosto/Fritidssektionen
Pöytäkirja 07.02.2017 klo 17:00 - 17:40 / Tarkastettu


 Pykälä   Otsikko  Muutoksenhakuohje    Pöytäkirja PDF-muodossa  
 
  8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus / Sammanträdets laglighet och beslutförhet
  9 Pöytäkirjantarkastajien valinta / Val av protokolljusterare
  10 Esityslistan hyväksyminen / Godkännande av föredragningslistan
  11Brev till fritidssektionen från If Sibbo-Vargarnas friidrottssektion / IF Sibbo -Vargarna:lta lähetämä kirje vapaa-aikajaostolle
  12 Suunnistuskartta-avustuksen sisällyttäminen liikuntapaikkojen rakentamisavustukseen / Inkludering av bidraget för orienteringskartor i bidraget för byggande av idrottsanläggningar
  13Menestyneiden sipoolaisten urheilijoiden palkitseminen ja vuoden urheilija/liikuntateko 2016 / Premiering av framgångsrika idrottare i Sibbo och årets idrottare / idrottsbragd 2016
  14Avustukset kulttuuri- ja vapaa-aikatoimintaan - avustusperiaatteiden päivitys / Understöd för kultur- och fritidsverksamhet - uppdatering av principer för utdelning av understöd
  15 Ilmoitusasiat / Delgivningar
 
 Osallistuja   Tehtävä
 
  Möller Henrik puh.joht./ordf.
  Kopra Juha jäsen/ledamot
  Granqvist Johan jäsen/ledamot
  Saxén Johanna jäsen/ledamot
  Laitinen Anne esitt./föredr.
  Forsell Piritta liikuntapalvelupäällikkö
  Liljeberg Mia Nuor.palv.päällikkö
  Eskman Eva siht./sekr.
  Heikkinen Ilona  


©