Poistuminen | Toimielimet | Sivistysvaliokunta/ Bildningsutskottet | Avaa haku | Ohje

Sivistysvaliokunta/ Bildningsutskottet
Pöytäkirja 23.01.2017 klo 17:30 - 19:20 / Tarkastettu


 Pykälä   Otsikko   Pöytäkirja PDF-muodossa  
 
  1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus / Sammanträdets laglighet och beslutförhet
  2 Pöytäkirjantarkastajien valinta / Val av protokolljusterare
  3 Esityslistan hyväksyminen / Godkännande av föredragningslistan
  4 Suomenkieliset esiopetuspaikat lukuvuonna 2017-2018 / De finska förskolorna läsåret 2017-2018
  5 Ruotsinkieliset esiopetuspaikat lukuvuonna 2017-2018 / De svenska förskolorna läsåret 2017-2018
  6 Ilmoitusasiat / Delgivningar
 
 Osallistuja   Tehtävä
 
  Suuronen Juha  puh.joht./ordf.
  Sundman Richard  vara puh.joht/viceordf.
  Berg Mari  jäsen/medlem
  Lindell Laura jäsen/medlem
  Rope Maarit  jäsen/medlem
  Möller Henrik  jäsen/medlem
  Karjalainen Virpi  jäsen/medlem
  Grönqvist Kjell  KH:n edust/KST:s repr.
  Torsell Kurt  esittelijä/föredragande
  Ollikainen Hannu  opetuspääl./undervisn.ch
  Keski-Oja Mervi varhaiskasv.pääl/chef f.småb.fostr.
  Ek Daisy  pöytäkirj.pit/protokollsförare


©