Poistuminen | Toimielimet | Svenska utbildningssektionen | Avaa haku | Ohje

Svenska utbildningssektionen
Pöytäkirja 06.02.2017 klo 17:00 - 20:12 / Tarkastettu


 Pykälä   Otsikko  Muutoksenhakuohje    Pöytäkirja PDF-muodossa  
 
  1 Sammanträdets laglighet och beslutförhet
  2 Val av protokolljusterare
  3 Godkännande av föredragningslistan
  4Svenska utbildningssektionens utlåtande till bildningsutskottet om elevupptagningen för Nickby Hjärtas utbyggnad /remmissdebatt
  5 Fastställande av datum för följande sammanträde
 
 Osallistuja   Tehtävä
 
  Skogster Antti  ordf.
  Stenius Christel viceordf.
  Laaksonen Annette  ledamot
  Grönqvist Kjell  ledamot
  Lindroos Kicka  kst. repr.
  Ollikainen Hannu  undervisn.chef
  Eskman Eva  sekreterare
  Korkeila- Långsjö Jaana  ersättare


©