Poistuminen | Toimielimet | Rakennus- ja ympäristövaliokunta/Byggnads- och miljöutskottet | Avaa haku | Ohje

Rakennus- ja ympäristövaliokunta/Byggnads- och miljöutskottet
Pöytäkirja 18.01.2017 klo 17:00 - 17:30 / Tarkastettu


 Pykälä   Otsikko  Muutoksenhakuohje    Pöytäkirja PDF-muodossa  
 
  1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus / Sammanträdets laglighet och beslutförhet
  2 Pöytäkirjantarkastajien valinta / Val av protokolljusterare
  3 Esityslistan hyväksyminen / Godkännande av föredragningslistan
  4 Laskujen hyväksyminen 2017 / Godkännande av räkningar 2017
  5 Lausunto Keravan kaupungin rakennusjärjestysehdotuksesta / Utlåtande om Kervo stads förslag till byggnadsordning
  6Vastaus rakennus- ja ympäristövaliokunnan päätöksestä 14.12.2016 § 129 tehtyyn pyyntöön, joka koskee asiavirheiden korjaamista ja päätöksen tarkentamista / Svar till begäran gällande korrigering av sakfel i och precisering av byggnads- och miljöutskottets beslut 14.12.2016 § 129 - YIT-Rakennus Oy
  7 Viranhaltijapäätökset / Tjänstemannabeslut
  8 Ilmoitusasiat / Delgivningar
 
 Osallistuja   Tehtävä
 
  Kankfelt Tim pj./ordf.
  Saarnio Sini-Pilvi jäsen/medlem
  Tamminen Ari jäsen/medlem
  Ovaskainen Kristiina jäsen/medlem
  Granqvist Peter jäsen/medlem
  Virtanen Kimmo jäsen/medlem
  Weckström Bodil jäsen/medlem
  Myllyvirta Ilari esittelijä/föredragande
  Kyttälä Christel esittelijä/föredragande
  Upola Ulla-Maija esittelijä/föredragande
  V├Žnerberg Tuula pöytäkirjanp./protokollf.


©