DynastyDynasty - Kokousasiathttp://sipoo1.tjhosting.com:80/kokous/TELIMET.HTMRakennus- ja ympäristövaliokun 21.11.2018 / Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus / Sammanträdets laglighet och beslutförhetKokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus / Sammanträdets laglighet och beslutförhethttp://sipoo1.tjhosting.com:80/kokous/20182444-1.HTMRakennus- ja ympäristövaliokun 21.11.2018 / Muut asiat / Övriga ärendenMuut asiat / Övriga ärendenhttp://sipoo1.tjhosting.com:80/kokous/20182444-14.HTMRakennus- ja ympäristövaliokun 21.11.2018 / Ilmoitusasiat / DelgivningarIlmoitusasiat / Delgivningarhttp://sipoo1.tjhosting.com:80/kokous/20182444-13.HTMRakennus- ja ympäristövaliokun 21.11.2018 / Viranhaltijapäätökset / TjänstemannabeslutViranhaltijapäätökset / Tjänstemannabesluthttp://sipoo1.tjhosting.com:80/kokous/20182444-12.HTMRakennus- ja ympäristövaliokun 21.11.2018 / Rakennuslupa 18-0477-R, Palvelutalo Kotivallin laajennus, Pornaistentie 628 / Bygglov 18-0477-R, tillbyggnad till Servicehus Kotivalli, Borgnäsvägen 628Rakennuslupa 18-0477-R, Palvelutalo Kotivallin laajennus, Pornaistentie 628 / Bygglov 18-0477-R, tillbyggnad till Servicehus Kotivalli, Borgnäsvägen 628http://sipoo1.tjhosting.com:80/kokous/20182444-11.HTMRakennus- ja ympäristövaliokun 21.11.2018 / Suunnittelutarveratkaisu ja poikkeamispäätös 18-0433-SUP, Falkbergintie / Avgörande som gäller planeringsbehov samt undantagsbeslut 18-0433-SUP, FalkbergsvägenSuunnittelutarveratkaisu ja poikkeamispäätös 18-0433-SUP, Falkbergintie / Avgörande som gäller planeringsbehov samt undantagsbeslut 18-0433-SUP, Falkbergsvägenhttp://sipoo1.tjhosting.com:80/kokous/20182444-10.HTMRakennus- ja ympäristövaliokun 21.11.2018 / Suunnittelutarveratkaisu ja poikkeamispäätös 18-0427-SUP, Nygårdintie / Avgörande som gäller planeringsbehov samt undantagsbeslut 18-0427-SUP, NygårdsvägenSuunnittelutarveratkaisu ja poikkeamispäätös 18-0427-SUP, Nygårdintie / Avgörande som gäller planeringsbehov samt undantagsbeslut 18-0427-SUP, Nygårdsvägenhttp://sipoo1.tjhosting.com:80/kokous/20182444-9.HTMRakennus- ja ympäristövaliokun 21.11.2018 / Aloite kunnallisen byrokratian purkamisesta ja tilan luomisesta yrittäjyydelle ja toimeliaisuudelle/Heikki Vestman ym. / Motion om att minska den kommunala byråkratien och att skapa utrymme för företagsamhet/Heikki Vestman m.fl.Aloite kunnallisen byrokratian purkamisesta ja tilan luomisesta yrittäjyydelle ja toimeliaisuudelle/Heikki Vestman ym. / Motion om att minska den kommunala byråkratien och att skapa utrymme för företagsamhet/Heikki Vestman m.fl.http://sipoo1.tjhosting.com:80/kokous/20182444-8.HTMRakennus- ja ympäristövaliokun 21.11.2018 / Teknisen johtajan sijaisen valinta / Val av ersättare för tekniska direktören - RAKYMPTeknisen johtajan sijaisen valinta / Val av ersättare för tekniska direktören - RAKYMPhttp://sipoo1.tjhosting.com:80/kokous/20182444-7.HTMRakennus- ja ympäristövaliokun 21.11.2018 / Osavuosikatsaus 8/2018, Tekninen valiokunta, rakennus- ja ympäristövaliokunta, käyttötalous / Teknik- och miljöavdelningens och Byggnads- och miljöutskottets delårsöversikt 8/2018, driftsekonomi - RAKYMPOsavuosikatsaus 8/2018, Tekninen valiokunta, rakennus- ja ympäristövaliokunta, käyttötalous / Teknik- och miljöavdelningens och Byggnads- och miljöutskottets delårsöversikt 8/2018, driftsekonomi - RAKYMPhttp://sipoo1.tjhosting.com:80/kokous/20182444-6.HTMRakennus- ja ympäristövaliokun 21.11.2018 / Sipoon kunnan edustajan nimeäminen Itä-Uudenmaan ja Porvoonjoen vesien- ja ilmansuojeluyhdistys r.y.:n sääntömääräiseen syyskokoukseen 2018 / Utnämnande av Sibbo kommuns representant till Föreningen vatteSipoon kunnan edustajan nimeäminen Itä-Uudenmaan ja Porvoonjoen vesien- ja ilmansuojeluyhdistys r.y.:n sääntömääräiseen syyskokoukseen 2018 / Utnämnande av Sibbo kommuns representant till Föreningen vattehttp://sipoo1.tjhosting.com:80/kokous/20182444-5.HTMRakennus- ja ympäristövaliokun 21.11.2018 / Sipoon kunnan edustajan nimeäminen Itä-Uudenmaan ja Porvoonjoen vesien- ja ilmansuojeluyhdistys r.y.:n hallitukseen kaudelle 2019-2021 / Utseende av Sibbo kommuns representant i styrelsen för Föreningen vatten- och luftvård f&ouSipoon kunnan edustajan nimeäminen Itä-Uudenmaan ja Porvoonjoen vesien- ja ilmansuojeluyhdistys r.y.:n hallitukseen kaudelle 2019-2021 / Utseende av Sibbo kommuns representant i styrelsen för Föreningen vatten- och luftvård f&ouhttp://sipoo1.tjhosting.com:80/kokous/20182444-4.HTMRakennus- ja ympäristövaliokun 21.11.2018 / Esityslistan hyväksyminen / Godkännande av föredragningslistanEsityslistan hyväksyminen / Godkännande av föredragningslistanhttp://sipoo1.tjhosting.com:80/kokous/20182444-3.HTMRakennus- ja ympäristövaliokun 21.11.2018 / Pöytäkirjantarkastajien valinta / Val av protokolljusterarePöytäkirjantarkastajien valinta / Val av protokolljusterarehttp://sipoo1.tjhosting.com:80/kokous/20182444-2.HTMVapaa-ajanjaosto/Fritidssektionen 20.11.2018 / Topeliussalin vuokra / Hyra för TopeliussalenTopeliussalin vuokra / Hyra för Topeliussalenhttp://sipoo1.tjhosting.com:80/kokous/20182463-9.HTMVapaa-ajanjaosto/Fritidssektionen 20.11.2018 / Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus / Sammanträdets laglighet och beslutförhetKokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus / Sammanträdets laglighet och beslutförhethttp://sipoo1.tjhosting.com:80/kokous/20182463-1.HTMVapaa-ajanjaosto/Fritidssektionen 20.11.2018 / Koulu-urheilukilpailujen järjestäminen / Arrangerande av skolidrottstävlingarKoulu-urheilukilpailujen järjestäminen / Arrangerande av skolidrottstävlingarhttp://sipoo1.tjhosting.com:80/kokous/20182463-4.HTMVapaa-ajanjaosto/Fritidssektionen 20.11.2018 / Esityslistan hyväksyminen / Godkännande av föredragningslistanEsityslistan hyväksyminen / Godkännande av föredragningslistanhttp://sipoo1.tjhosting.com:80/kokous/20182463-3.HTMVapaa-ajanjaosto/Fritidssektionen 20.11.2018 / Pöytäkirjantarkastajien valinta / Val av protokolljusterarePöytäkirjantarkastajien valinta / Val av protokolljusterarehttp://sipoo1.tjhosting.com:80/kokous/20182463-2.HTMVapaa-ajanjaosto/Fritidssektionen 20.11.2018 / Sipoon kunnan kulttuurisuunnitelman laadinta / Uppgörande av kulturplan för Sibbo kommunSipoon kunnan kulttuurisuunnitelman laadinta / Uppgörande av kulturplan för Sibbo kommunhttp://sipoo1.tjhosting.com:80/kokous/20182463-5.HTMVapaa-ajanjaosto/Fritidssektionen 20.11.2018 / Vuoden 2019 kokouspäivien päättäminen / Fastställande av datum för sammanträden år 2019Vuoden 2019 kokouspäivien päättäminen / Fastställande av datum för sammanträden år 2019http://sipoo1.tjhosting.com:80/kokous/20182463-6.HTMVapaa-ajanjaosto/Fritidssektionen 20.11.2018 / Ilmoitusasiat / DelgivningarIlmoitusasiat / Delgivningarhttp://sipoo1.tjhosting.com:80/kokous/20182463-7.HTMVapaa-ajanjaosto/Fritidssektionen 20.11.2018 / Muut asiat / Övriga ärendenMuut asiat / Övriga ärendenhttp://sipoo1.tjhosting.com:80/kokous/20182463-8.HTMMaankäyttöjaosto/ Markanvä 19.11.2018 / Muut asiat / Övriga ärendenMuut asiat / Övriga ärendenhttp://sipoo1.tjhosting.com:80/kokous/20182443-11.HTMMaankäyttöjaosto/ Markanvä 19.11.2018 / Viranhaltijapäätökset, kiinteistönluovutukset / Tjänstemannabeslut, fastighetsöverlåtelserViranhaltijapäätökset, kiinteistönluovutukset / Tjänstemannabeslut, fastighetsöverlåtelserhttp://sipoo1.tjhosting.com:80/kokous/20182443-10.HTMMaankäyttöjaosto/ Markanvä 19.11.2018 / Kiinteän omaisuuden vuokraaminen Kartanonrinteen asemakaava-alueelta/Master Yhtiöt Oy / Utarrendering av fast egendom på Herrgårdsbrinkens detaljplaneområde/Master Yhtiöt OyKiinteän omaisuuden vuokraaminen Kartanonrinteen asemakaava-alueelta/Master Yhtiöt Oy / Utarrendering av fast egendom på Herrgårdsbrinkens detaljplaneområde/Master Yhtiöt Oyhttp://sipoo1.tjhosting.com:80/kokous/20182443-9.HTMMaankäyttöjaosto/ Markanvä 19.11.2018 / Kiinteän omaisuuden vuokraaminen Vaahteramäen yrityspuiston alueelta / Utarrendering av fast egendom i Lönnbacka företagsparkKiinteän omaisuuden vuokraaminen Vaahteramäen yrityspuiston alueelta / Utarrendering av fast egendom i Lönnbacka företagsparkhttp://sipoo1.tjhosting.com:80/kokous/20182443-8.HTMMaankäyttöjaosto/ Markanvä 19.11.2018 / Kalliomäen asemakaava-alueen tontinmyynti, kortteli 593, A-Kruunu Oy / Tomtförsäljning på Stenkullas detaljplaneområde, kvarter 593, A-Kruunu Oy Kalliomäen asemakaava-alueen tontinmyynti, kortteli 593, A-Kruunu Oy / Tomtförsäljning på Stenkullas detaljplaneområde, kvarter 593, A-Kruunu Oy http://sipoo1.tjhosting.com:80/kokous/20182443-7.HTMMaankäyttöjaosto/ Markanvä 19.11.2018 / Sipoon kunnan lausunto Uusimaa -kaavan 2050 luonnoksesta / Sibbo kommuns utlåtande över planutkastet för Nylandsplanen 2050 Sipoon kunnan lausunto Uusimaa -kaavan 2050 luonnoksesta / Sibbo kommuns utlåtande över planutkastet för Nylandsplanen 2050 http://sipoo1.tjhosting.com:80/kokous/20182443-6.HTMMaankäyttöjaosto/ Markanvä 19.11.2018 / M4 Massbyn lämpökeskuksen asemakaavan muutos / M4 Detaljplaneändring för Massby värmecentralM4 Massbyn lämpökeskuksen asemakaavan muutos / M4 Detaljplaneändring för Massby värmecentralhttp://sipoo1.tjhosting.com:80/kokous/20182443-5.HTM