DynastyDynasty - Kokousasiathttp://sipoo1.tjhosting.com:80/kokous/TELIMET.HTMSosiaali- ja terveysvlk/Social- och h&au 24.09.2018 / Sosiaali- ja terveysvaliokunnan talousarvio 2019-2021/ Social- och hälsovårdsutskottets budget 2019-2021Sosiaali- ja terveysvaliokunnan talousarvio 2019-2021/ Social- och hälsovårdsutskottets budget 2019-2021http://sipoo1.tjhosting.com:80/kokous/20182424-4.HTMSosiaali- ja terveysvlk/Social- och h&au 24.09.2018 / Esityslistan hyväksyminen / Godkännande av föredragningslistanEsityslistan hyväksyminen / Godkännande av föredragningslistanhttp://sipoo1.tjhosting.com:80/kokous/20182424-3.HTMSosiaali- ja terveysvlk/Social- och h&au 24.09.2018 / Pöytäkirjantarkastajien valinta / Val av protokolljusterarePöytäkirjantarkastajien valinta / Val av protokolljusterarehttp://sipoo1.tjhosting.com:80/kokous/20182424-2.HTMSosiaali- ja terveysvlk/Social- och h&au 24.09.2018 / Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus / Sammanträdets laglighet och beslutförhetKokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus / Sammanträdets laglighet och beslutförhethttp://sipoo1.tjhosting.com:80/kokous/20182424-1.HTMSosiaali- ja terveysvlk/Social- och h&au 24.09.2018 / Sopimusten jatkaminen ELY-keskuksen kanssa koskien maahanmuuttajanuorten perheryhmäkotia ja jälkihuollon tukiasumista / Förlängande av avtalen med NTM-centralen gällande familjegrupphemmet och eftervården för invandrarSopimusten jatkaminen ELY-keskuksen kanssa koskien maahanmuuttajanuorten perheryhmäkotia ja jälkihuollon tukiasumista / Förlängande av avtalen med NTM-centralen gällande familjegrupphemmet och eftervården för invandrarhttp://sipoo1.tjhosting.com:80/kokous/20182424-5.HTMSosiaali- ja terveysvlk/Social- och h&au 24.09.2018 / Liittyminen kumppaniksi Uudenmaan valinnanvapauspilotointi-hankkeeseen / Att ansluta sig som partner i Nylands pilotförsök med valfrihetLiittyminen kumppaniksi Uudenmaan valinnanvapauspilotointi-hankkeeseen / Att ansluta sig som partner i Nylands pilotförsök med valfrihethttp://sipoo1.tjhosting.com:80/kokous/20182424-7.HTMSosiaali- ja terveysvlk/Social- och h&au 24.09.2018 / Elintarvikkeiden yhteishankintasopimuksen jatkaminen / Förlägning av avtal för upphandling av livsmedel / KuntaProElintarvikkeiden yhteishankintasopimuksen jatkaminen / Förlägning av avtal för upphandling av livsmedel / KuntaProhttp://sipoo1.tjhosting.com:80/kokous/20182424-6.HTMSosiaali- ja terveysvlk/Social- och h&au 24.09.2018 / Muut asiat / Övriga ärendenMuut asiat / Övriga ärendenhttp://sipoo1.tjhosting.com:80/kokous/20182424-9.HTMSosiaali- ja terveysvlk/Social- och h&au 24.09.2018 / Ilmoitusasiat / DelgivningarIlmoitusasiat / Delgivningarhttp://sipoo1.tjhosting.com:80/kokous/20182424-8.HTMSivistysvaliokunta/ Bildningsutskottet 24.09.2018 / Nikkilän sydämen päiväkodissa järjestettävän varhaiskasvatuksen toimintakieli / Verksamhetspråket för småbarnspedagogiken i Nickby Hjärtas daghemNikkilän sydämen päiväkodissa järjestettävän varhaiskasvatuksen toimintakieli / Verksamhetspråket för småbarnspedagogiken i Nickby Hjärtas daghemhttp://sipoo1.tjhosting.com:80/kokous/20182404-4.HTMSivistysvaliokunta/ Bildningsutskottet 24.09.2018 / Esityslistan hyväksyminen / Godkännande av föredragningslistanEsityslistan hyväksyminen / Godkännande av föredragningslistanhttp://sipoo1.tjhosting.com:80/kokous/20182404-3.HTMSivistysvaliokunta/ Bildningsutskottet 24.09.2018 / Pöytäkirjantarkastajien valinta / Val av protokolljusterarePöytäkirjantarkastajien valinta / Val av protokolljusterarehttp://sipoo1.tjhosting.com:80/kokous/20182404-2.HTMSivistysvaliokunta/ Bildningsutskottet 24.09.2018 / Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus / Sammanträdets laglighet och beslutförhetKokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus / Sammanträdets laglighet och beslutförhethttp://sipoo1.tjhosting.com:80/kokous/20182404-1.HTMSivistysvaliokunta/ Bildningsutskottet 24.09.2018 / Muut asiat / Övriga ärendenMuut asiat / Övriga ärendenhttp://sipoo1.tjhosting.com:80/kokous/20182404-8.HTMSivistysvaliokunta/ Bildningsutskottet 24.09.2018 / Ilmoitusasiat / DelgivningarIlmoitusasiat / Delgivningarhttp://sipoo1.tjhosting.com:80/kokous/20182404-7.HTMSivistysvaliokunta/ Bildningsutskottet 24.09.2018 / Sivistysvaliokunnan vuoden 2019 talousarvio ja vuosien 2019-2021 taloussuunnittelu / Bildningsutskottets budget 2019 och ekonomiplan 2019-2021 Sivistysvaliokunnan vuoden 2019 talousarvio ja vuosien 2019-2021 taloussuunnittelu / Bildningsutskottets budget 2019 och ekonomiplan 2019-2021 http://sipoo1.tjhosting.com:80/kokous/20182404-6.HTMSivistysvaliokunta/ Bildningsutskottet 24.09.2018 / Pohjois-Paippisten varhaiskasvatus 31.7.2019 jälkeen / Småbarnspedagogiken i Norra Paipis efter 31.7.2019Pohjois-Paippisten varhaiskasvatus 31.7.2019 jälkeen / Småbarnspedagogiken i Norra Paipis efter 31.7.2019http://sipoo1.tjhosting.com:80/kokous/20182404-5.HTMMaankäyttöjaosto/ Markanvä 24.09.2018 / Viranhaltijapäätökset, kiinteistönluovutukset / Tjänstemannabeslut, fastighetsöverlåtelserViranhaltijapäätökset, kiinteistönluovutukset / Tjänstemannabeslut, fastighetsöverlåtelserhttp://sipoo1.tjhosting.com:80/kokous/20182413-16.HTMMaankäyttöjaosto/ Markanvä 24.09.2018 / Kiinteän omaisuuden ostaminen, 753-419-4-673 Barrebo / Inköp av fast egendom, 753-419-4-673 BarreboKiinteän omaisuuden ostaminen, 753-419-4-673 Barrebo / Inköp av fast egendom, 753-419-4-673 Barrebohttp://sipoo1.tjhosting.com:80/kokous/20182413-8.HTMMaankäyttöjaosto/ Markanvä 24.09.2018 / Pähkinälehdon asemakaava-alueen tontinmyynti, kortteli 545 tontti 1, Alfamark Oy / Tomtförsäljning på Hassellundens detaljplaneområde, kvarter 545 tomt 1, Alfamark OyPähkinälehdon asemakaava-alueen tontinmyynti, kortteli 545 tontti 1, Alfamark Oy / Tomtförsäljning på Hassellundens detaljplaneområde, kvarter 545 tomt 1, Alfamark Oyhttp://sipoo1.tjhosting.com:80/kokous/20182413-12.HTMMaankäyttöjaosto/ Markanvä 24.09.2018 / Bastukärrin asemakaava-alueen tontinmyynti, kortteli 704, Den Finland Oy / Tomtförsäljning på Bastukärrs detaljplaneområde, kvarter 704, Den Finland OyBastukärrin asemakaava-alueen tontinmyynti, kortteli 704, Den Finland Oy / Tomtförsäljning på Bastukärrs detaljplaneområde, kvarter 704, Den Finland Oyhttp://sipoo1.tjhosting.com:80/kokous/20182413-14.HTMMaankäyttöjaosto/ Markanvä 24.09.2018 / Jokilaakson asemakaava-alueen AO-tonttien myynti korttelissa 5055 / AO-tomternas försäljning på Ådalens detaljplaneområde i kvarter 5055Jokilaakson asemakaava-alueen AO-tonttien myynti korttelissa 5055 / AO-tomternas försäljning på Ådalens detaljplaneområde i kvarter 5055http://sipoo1.tjhosting.com:80/kokous/20182413-13.HTMMaankäyttöjaosto/ Markanvä 24.09.2018 / Muut asiat / Övriga ärendenMuut asiat / Övriga ärendenhttp://sipoo1.tjhosting.com:80/kokous/20182413-17.HTMMaankäyttöjaosto/ Markanvä 24.09.2018 / Kiinteän omaisuuden vuokraaminen Kartanonrinteen asemakaava-alueelta/Master Yhtiöt Oy / Utarrendering av fast egendom på Herrgårdsbrinkens detaljplaneområde/Master Yhtiöt OyKiinteän omaisuuden vuokraaminen Kartanonrinteen asemakaava-alueelta/Master Yhtiöt Oy / Utarrendering av fast egendom på Herrgårdsbrinkens detaljplaneområde/Master Yhtiöt Oyhttp://sipoo1.tjhosting.com:80/kokous/20182413-15.HTMMaankäyttöjaosto/ Markanvä 24.09.2018 / Erottajan asemakaava-alueen tontinmyynti, kortteli 2009 tontit 3 ja 4, FIM Tonttirahasto I Ky / Tomtförsäljning på Skillnadens detaljplaneområde, kvarter 2009 tomter 3 och 4, FIM Tonttirahasto I KyErottajan asemakaava-alueen tontinmyynti, kortteli 2009 tontit 3 ja 4, FIM Tonttirahasto I Ky / Tomtförsäljning på Skillnadens detaljplaneområde, kvarter 2009 tomter 3 och 4, FIM Tonttirahasto I Kyhttp://sipoo1.tjhosting.com:80/kokous/20182413-10.HTMMaankäyttöjaosto/ Markanvä 24.09.2018 / Kiinteän omaisuuden ostaminen, määräala kiinteistöstä Gunnars I 753-414-2-29 / Inköp av fast egendom, outbrutet område av fastigheten Gunnars I 753-414-2-29Kiinteän omaisuuden ostaminen, määräala kiinteistöstä Gunnars I 753-414-2-29 / Inköp av fast egendom, outbrutet område av fastigheten Gunnars I 753-414-2-29http://sipoo1.tjhosting.com:80/kokous/20182413-9.HTMMaankäyttöjaosto/ Markanvä 24.09.2018 / Pähkinälehdon asemakaava-alueen tontinmyynti, kortteli 531 tontti 2, As Oy Sipoonlahti / Tomtförsäljning på Hassellundens detaljplaneområde, kvarter 531 tomt 2, As Oy SipoonlahtiPähkinälehdon asemakaava-alueen tontinmyynti, kortteli 531 tontti 2, As Oy Sipoonlahti / Tomtförsäljning på Hassellundens detaljplaneområde, kvarter 531 tomt 2, As Oy Sipoonlahtihttp://sipoo1.tjhosting.com:80/kokous/20182413-11.HTMMaankäyttöjaosto/ Markanvä 24.09.2018 / Esityslistan hyväksyminen / Godkännande av föredragningslistanEsityslistan hyväksyminen / Godkännande av föredragningslistanhttp://sipoo1.tjhosting.com:80/kokous/20182413-3.HTMMaankäyttöjaosto/ Markanvä 24.09.2018 / Pöytäkirjantarkastajien valinta / Val av protokolljusterarePöytäkirjantarkastajien valinta / Val av protokolljusterarehttp://sipoo1.tjhosting.com:80/kokous/20182413-2.HTMMaankäyttöjaosto/ Markanvä 24.09.2018 / Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus / Sammanträdets laglighet och beslutförhetKokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus / Sammanträdets laglighet och beslutförhethttp://sipoo1.tjhosting.com:80/kokous/20182413-1.HTM