DynastyDynasty - Kokousasiathttp://sipoo1.tjhosting.com:80/kokous/TELIMET.HTMRakennus- ja ympäristövaliokun 23.11.2017 / Rakennusjärjestyksen uudistaminen Sipoon kunnassa / Förnyandet av byggnadsordningen i Sibbo kommunRakennusjärjestyksen uudistaminen Sipoon kunnassa / Förnyandet av byggnadsordningen i Sibbo kommunhttp://sipoo1.tjhosting.com:80/kokous/20172256-5.HTMRakennus- ja ympäristövaliokun 23.11.2017 / Lausunto Tuusulan rakennusjärjestysehdotuksesta / Utlåtande om Tusbys förslag till byggnadsordningLausunto Tuusulan rakennusjärjestysehdotuksesta / Utlåtande om Tusbys förslag till byggnadsordninghttp://sipoo1.tjhosting.com:80/kokous/20172256-4.HTMRakennus- ja ympäristövaliokun 23.11.2017 / Esityslistan hyväksyminen / Godkännande av föredragningslistanEsityslistan hyväksyminen / Godkännande av föredragningslistanhttp://sipoo1.tjhosting.com:80/kokous/20172256-3.HTMRakennus- ja ympäristövaliokun 23.11.2017 / Pöytäkirjantarkastajien valinta / Val av protokolljusterarePöytäkirjantarkastajien valinta / Val av protokolljusterarehttp://sipoo1.tjhosting.com:80/kokous/20172256-2.HTMRakennus- ja ympäristövaliokun 23.11.2017 / Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus / Sammanträdets laglighet och beslutförhetKokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus / Sammanträdets laglighet och beslutförhethttp://sipoo1.tjhosting.com:80/kokous/20172256-1.HTMRakennus- ja ympäristövaliokun 23.11.2017 / Muut asiat / Övriga ärendenMuut asiat / Övriga ärendenhttp://sipoo1.tjhosting.com:80/kokous/20172256-9.HTMRakennus- ja ympäristövaliokun 23.11.2017 / Ilmoitusasiat / DelgivningarIlmoitusasiat / Delgivningarhttp://sipoo1.tjhosting.com:80/kokous/20172256-8.HTMRakennus- ja ympäristövaliokun 23.11.2017 / Viranhaltijapäätökset / TjänstemannabeslutViranhaltijapäätökset / Tjänstemannabesluthttp://sipoo1.tjhosting.com:80/kokous/20172256-7.HTMRakennus- ja ympäristövaliokun 23.11.2017 / Oikaisuvaatimus toimenpidelupapäätöksestä 17-295-T / Louheen ja murskeen varastokentän ja pinta-maiden välivarastoalueen rakentaminen kiinteistölle Fågelbacken RN:o 753-416-1-45 / Begäran om omprövning fOikaisuvaatimus toimenpidelupapäätöksestä 17-295-T / Louheen ja murskeen varastokentän ja pinta-maiden välivarastoalueen rakentaminen kiinteistölle Fågelbacken RN:o 753-416-1-45 / Begäran om omprövning fhttp://sipoo1.tjhosting.com:80/kokous/20172256-6.HTMTarkastuslautakunta/Revisionsnämnde 21.11.2017 / Muut asiat / Övriga ärendenMuut asiat / Övriga ärendenhttp://sipoo1.tjhosting.com:80/kokous/20172271-9.HTMTarkastuslautakunta/Revisionsnämnde 21.11.2017 / Ilmoitusasiat / DelgivningarIlmoitusasiat / Delgivningarhttp://sipoo1.tjhosting.com:80/kokous/20172271-8.HTMTarkastuslautakunta/Revisionsnämnde 21.11.2017 / Seuraava kokous / Nästa möteSeuraava kokous / Nästa mötehttp://sipoo1.tjhosting.com:80/kokous/20172271-7.HTMTarkastuslautakunta/Revisionsnämnde 21.11.2017 / Talous- ja hallintojohtajan katsaus / Ekonomi- och förvaltningsdirektörens översiktTalous- ja hallintojohtajan katsaus / Ekonomi- och förvaltningsdirektörens översikthttp://sipoo1.tjhosting.com:80/kokous/20172271-6.HTMTarkastuslautakunta/Revisionsnämnde 21.11.2017 / Kunnanjohtajan katsaus / Kommundirektörens översiktKunnanjohtajan katsaus / Kommundirektörens översikthttp://sipoo1.tjhosting.com:80/kokous/20172271-5.HTMTarkastuslautakunta/Revisionsnämnde 21.11.2017 / Sidonnaisuusilmoitukset / Redogörelser för bindningarSidonnaisuusilmoitukset / Redogörelser för bindningarhttp://sipoo1.tjhosting.com:80/kokous/20172271-4.HTMTarkastuslautakunta/Revisionsnämnde 21.11.2017 / Esityslistan hyväksyminen / Godkännande av föredragningslistanEsityslistan hyväksyminen / Godkännande av föredragningslistanhttp://sipoo1.tjhosting.com:80/kokous/20172271-3.HTMTarkastuslautakunta/Revisionsnämnde 21.11.2017 / Pöytäkirjantarkastajien valinta / Val av protokolljusterarePöytäkirjantarkastajien valinta / Val av protokolljusterarehttp://sipoo1.tjhosting.com:80/kokous/20172271-2.HTMTarkastuslautakunta/Revisionsnämnde 21.11.2017 / Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus / Sammanträdets laglighet och beslutförhetKokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus / Sammanträdets laglighet och beslutförhethttp://sipoo1.tjhosting.com:80/kokous/20172271-1.HTMSipoon Vesi -liikelaitoksen johtokunta / 21.11.2017 / Muut asiat / Övriga ärendenMuut asiat / Övriga ärendenhttp://sipoo1.tjhosting.com:80/kokous/20172261-7.HTMSipoon Vesi -liikelaitoksen johtokunta / 21.11.2017 / Ilmoitusasiat / DelgivningarIlmoitusasiat / Delgivningarhttp://sipoo1.tjhosting.com:80/kokous/20172261-6.HTMSipoon Vesi -liikelaitoksen johtokunta / 21.11.2017 / Boxin työpaikka-alueen vesihuoltoyhteyden urakoitsijan valinta / Val av entrepenör för vatten och avlopp till Box arbetsplatsområdeBoxin työpaikka-alueen vesihuoltoyhteyden urakoitsijan valinta / Val av entrepenör för vatten och avlopp till Box arbetsplatsområdehttp://sipoo1.tjhosting.com:80/kokous/20172261-5.HTMSipoon Vesi -liikelaitoksen johtokunta / 21.11.2017 / Grönkullantien vesihuoltourakoitsijan valinta / Val av entreprenör för vattenförsörjningen vid GrönkullavägenGrönkullantien vesihuoltourakoitsijan valinta / Val av entreprenör för vattenförsörjningen vid Grönkullavägenhttp://sipoo1.tjhosting.com:80/kokous/20172261-4.HTMSipoon Vesi -liikelaitoksen johtokunta / 21.11.2017 / Esityslistan hyväksyminen / Godkännande av föredragningslistanEsityslistan hyväksyminen / Godkännande av föredragningslistanhttp://sipoo1.tjhosting.com:80/kokous/20172261-3.HTMSipoon Vesi -liikelaitoksen johtokunta / 21.11.2017 / Pöytäkirjantarkastajien valinta / Val av protokolljusterarePöytäkirjantarkastajien valinta / Val av protokolljusterarehttp://sipoo1.tjhosting.com:80/kokous/20172261-2.HTMSipoon Vesi -liikelaitoksen johtokunta / 21.11.2017 / Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus / Sammanträdets laglighet och beslutförhetKokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus / Sammanträdets laglighet och beslutförhethttp://sipoo1.tjhosting.com:80/kokous/20172261-1.HTMElinkeinojaosto/Näringssektionen 21.11.2017 / Muut asiat / Övriga ärendenMuut asiat / Övriga ärendenhttp://sipoo1.tjhosting.com:80/kokous/20172265-9.HTMElinkeinojaosto/Näringssektionen 21.11.2017 / Ilmoitusasiat / DelgivningarIlmoitusasiat / Delgivningarhttp://sipoo1.tjhosting.com:80/kokous/20172265-8.HTMElinkeinojaosto/Näringssektionen 21.11.2017 / Kokousaikataulu 2018 / Mötestidtabell 2018Kokousaikataulu 2018 / Mötestidtabell 2018http://sipoo1.tjhosting.com:80/kokous/20172265-7.HTMElinkeinojaosto/Näringssektionen 21.11.2017 / Elinkeinojaoston talousarvio 2018 /Näringssektionens budget 2018Elinkeinojaoston talousarvio 2018 /Näringssektionens budget 2018http://sipoo1.tjhosting.com:80/kokous/20172265-6.HTMElinkeinojaosto/Näringssektionen 21.11.2017 / Sipoon yritys- tai elinkeinostrategian tai -ohjelman valmistelutyö / Beredningsarbetet för en företags- eller näringsstrategi eller -program för SibboSipoon yritys- tai elinkeinostrategian tai -ohjelman valmistelutyö / Beredningsarbetet för en företags- eller näringsstrategi eller -program för Sibbohttp://sipoo1.tjhosting.com:80/kokous/20172265-5.HTM