DynastyDynasty - Kokousasiathttp://sipoo1.tjhosting.com:80/kokous/TELIMET.HTMVapaa-ajanjaosto/Fritidssektionen 23.05.2018 / Muut asiat / Övriga ärendenMuut asiat / Övriga ärendenhttp://sipoo1.tjhosting.com:80/kokous/20182369-11.HTMVapaa-ajanjaosto/Fritidssektionen 23.05.2018 / Ilmoitusasiat / DelgivningarIlmoitusasiat / Delgivningarhttp://sipoo1.tjhosting.com:80/kokous/20182369-10.HTMVapaa-ajanjaosto/Fritidssektionen 23.05.2018 / Osavuosikatsaus 30.4.2018, Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut, Sivistysosasto / Delårsöversikt 30.4.2018, Kultur- och fritidstjänster, BildningsavdelningenOsavuosikatsaus 30.4.2018, Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut, Sivistysosasto / Delårsöversikt 30.4.2018, Kultur- och fritidstjänster, Bildningsavdelningenhttp://sipoo1.tjhosting.com:80/kokous/20182369-9.HTMVapaa-ajanjaosto/Fritidssektionen 23.05.2018 / Aloite Söderkullassa sijaitsevan nuoriso- ja kulttuuritalon huomioon ottamisesta palveluverkkoselvityksessä / Henrik Möller ym. / Motion om att i servicenätutredningen beakta ett ungdoms- och kulturhus i Söderkulla / Henrik M&oumAloite Söderkullassa sijaitsevan nuoriso- ja kulttuuritalon huomioon ottamisesta palveluverkkoselvityksessä / Henrik Möller ym. / Motion om att i servicenätutredningen beakta ett ungdoms- och kulturhus i Söderkulla / Henrik M&oumhttp://sipoo1.tjhosting.com:80/kokous/20182369-8.HTMVapaa-ajanjaosto/Fritidssektionen 23.05.2018 / Aloite kulttuuristrategian laatimisesta / Tiina Sinkkonen ym. / Motion om att bereda en kulturstrategi / Tiina Sinkkonen m.fl.Aloite kulttuuristrategian laatimisesta / Tiina Sinkkonen ym. / Motion om att bereda en kulturstrategi / Tiina Sinkkonen m.fl.http://sipoo1.tjhosting.com:80/kokous/20182369-7.HTMVapaa-ajanjaosto/Fritidssektionen 23.05.2018 / Sivistysvaliokunnan lausuntopyyntö - Sivistysosaston palveluverkkosuunnitelma 2018-2025 / Bildningsutskottets begäran om utlåtande - Bildningsavdelningens servicenätsplan 2018-2025Sivistysvaliokunnan lausuntopyyntö - Sivistysosaston palveluverkkosuunnitelma 2018-2025 / Bildningsutskottets begäran om utlåtande - Bildningsavdelningens servicenätsplan 2018-2025http://sipoo1.tjhosting.com:80/kokous/20182369-6.HTMVapaa-ajanjaosto/Fritidssektionen 23.05.2018 / Suunnistuskartta-avustuksen ja liikuntapaikkojen rakentamisavustukseen jakaminen / Fördelning av bidrag för orienteringskartor och för byggande av idrottsanläggningar 2018Suunnistuskartta-avustuksen ja liikuntapaikkojen rakentamisavustukseen jakaminen / Fördelning av bidrag för orienteringskartor och för byggande av idrottsanläggningar 2018http://sipoo1.tjhosting.com:80/kokous/20182369-5.HTMVapaa-ajanjaosto/Fritidssektionen 23.05.2018 / Avustukset liikuntapaikkojen vuokriin 2018 / Hyresbidrag för idrottsanläggningar 2018Avustukset liikuntapaikkojen vuokriin 2018 / Hyresbidrag för idrottsanläggningar 2018http://sipoo1.tjhosting.com:80/kokous/20182369-4.HTMVapaa-ajanjaosto/Fritidssektionen 23.05.2018 / Esityslistan hyväksyminen / Godkännande av föredragningslistanEsityslistan hyväksyminen / Godkännande av föredragningslistanhttp://sipoo1.tjhosting.com:80/kokous/20182369-3.HTMVapaa-ajanjaosto/Fritidssektionen 23.05.2018 / Pöytäkirjantarkastajien valinta / Val av protokolljusterarePöytäkirjantarkastajien valinta / Val av protokolljusterarehttp://sipoo1.tjhosting.com:80/kokous/20182369-2.HTMVapaa-ajanjaosto/Fritidssektionen 23.05.2018 / Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus / Sammanträdets laglighet och beslutförhetKokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus / Sammanträdets laglighet och beslutförhethttp://sipoo1.tjhosting.com:80/kokous/20182369-1.HTMTarkastuslautakunta/Revisionsnämnde 22.05.2018 / Muut asiat / Övriga ärendenMuut asiat / Övriga ärendenhttp://sipoo1.tjhosting.com:80/kokous/20182375-6.HTMTarkastuslautakunta/Revisionsnämnde 22.05.2018 / Vuoden 2017 arviointikertomus / Utvärderingsberättelsen för år 2017Vuoden 2017 arviointikertomus / Utvärderingsberättelsen för år 2017http://sipoo1.tjhosting.com:80/kokous/20182375-5.HTMTarkastuslautakunta/Revisionsnämnde 22.05.2018 / Tilintarkastajan muistio ja tilintarkastuskertomus 2017 / Revisorns promemoria och revisionsberättelse 2017Tilintarkastajan muistio ja tilintarkastuskertomus 2017 / Revisorns promemoria och revisionsberättelse 2017http://sipoo1.tjhosting.com:80/kokous/20182375-4.HTMTarkastuslautakunta/Revisionsnämnde 22.05.2018 / Esityslistan hyväksyminen / Godkännande av föredragningslistanEsityslistan hyväksyminen / Godkännande av föredragningslistanhttp://sipoo1.tjhosting.com:80/kokous/20182375-3.HTMTarkastuslautakunta/Revisionsnämnde 22.05.2018 / Pöytäkirjantarkastajien valinta / Val av protokolljusterarePöytäkirjantarkastajien valinta / Val av protokolljusterarehttp://sipoo1.tjhosting.com:80/kokous/20182375-2.HTMTarkastuslautakunta/Revisionsnämnde 22.05.2018 / Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus / Sammanträdets laglighet och beslutförhetKokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus / Sammanträdets laglighet och beslutförhethttp://sipoo1.tjhosting.com:80/kokous/20182375-1.HTMKunnanhallitus/Kommunstyrelsen 22.05.2018 / Itä-Uudenmaan Jätehuollon ja Rosk´n Rollin fuusio, yhtiöiden arvonmääritys/Fusionen mellan Östra Nylands Avfallsservice och Rosk´n Roll, värdebedömning av bolagenItä-Uudenmaan Jätehuollon ja Rosk´n Rollin fuusio, yhtiöiden arvonmääritys/Fusionen mellan Östra Nylands Avfallsservice och Rosk´n Roll, värdebedömning av bolagenhttp://sipoo1.tjhosting.com:80/kokous/20182373-14.HTMKunnanhallitus/Kommunstyrelsen 22.05.2018 / Anomus käyttää Sibbe-suden maskottihahmoa / Ansökan om att använda Sibbevargens maskotbildAnomus käyttää Sibbe-suden maskottihahmoa / Ansökan om att använda Sibbevargens maskotbildhttp://sipoo1.tjhosting.com:80/kokous/20182373-13.HTMKunnanhallitus/Kommunstyrelsen 22.05.2018 / Kiinteän omaisuuden ostaminen/Malmborg 753-421-6-105, Morbrors 753-421-6-429 / Inköp av fast egendom/Malmborg 753-421-6-105, Morbrors 753-421-6-429Kiinteän omaisuuden ostaminen/Malmborg 753-421-6-105, Morbrors 753-421-6-429 / Inköp av fast egendom/Malmborg 753-421-6-105, Morbrors 753-421-6-429http://sipoo1.tjhosting.com:80/kokous/20182373-12.HTMKunnanhallitus/Kommunstyrelsen 22.05.2018 / Valiokuntien, jaostojen ja viranhaltijoiden päätökset / Utskottens, sektionernas och tjänsteinnehavarnas beslutValiokuntien, jaostojen ja viranhaltijoiden päätökset / Utskottens, sektionernas och tjänsteinnehavarnas besluthttp://sipoo1.tjhosting.com:80/kokous/20182373-16.HTMKunnanhallitus/Kommunstyrelsen 22.05.2018 / Ilmoitusasiat / DelgivningarIlmoitusasiat / Delgivningarhttp://sipoo1.tjhosting.com:80/kokous/20182373-15.HTMKunnanhallitus/Kommunstyrelsen 22.05.2018 / Jäsenen valinta ammatillista koulutusta järjestävän osakeyhtiön Edupoint Oy:n hallitukseen / Val av medlem till styrelsen för aktiebolaget för yrkesutbildning Edupoint OyJäsenen valinta ammatillista koulutusta järjestävän osakeyhtiön Edupoint Oy:n hallitukseen / Val av medlem till styrelsen för aktiebolaget för yrkesutbildning Edupoint Oyhttp://sipoo1.tjhosting.com:80/kokous/20182373-18.HTMKunnanhallitus/Kommunstyrelsen 22.05.2018 / Muut asiat / Övriga ärendenMuut asiat / Övriga ärendenhttp://sipoo1.tjhosting.com:80/kokous/20182373-17.HTMKunnanhallitus/Kommunstyrelsen 22.05.2018 / Kiinteän omaisuuden vuokraaminen Kartanonrinteen asemakaava-alueelta, K1530 T3, 753-412-3-54 / Utarrendering av fast egendom på Herrgårdsbrinkens detaljplaneområde, K1530 T3, 753-412-3-54Kiinteän omaisuuden vuokraaminen Kartanonrinteen asemakaava-alueelta, K1530 T3, 753-412-3-54 / Utarrendering av fast egendom på Herrgårdsbrinkens detaljplaneområde, K1530 T3, 753-412-3-54http://sipoo1.tjhosting.com:80/kokous/20182373-11.HTMKunnanhallitus/Kommunstyrelsen 22.05.2018 / Vuokra-alueen supistaminen ja kiinteän omaisuuden vuokraaminen Sipoon Jokilaakson asemakaava-alueelta / Inskränkning av arrendeområde och utarrendering av fast egendom på Sibbo Ådal, 753-423-5-111, 753-423-5-113, 753-423-5-1Vuokra-alueen supistaminen ja kiinteän omaisuuden vuokraaminen Sipoon Jokilaakson asemakaava-alueelta / Inskränkning av arrendeområde och utarrendering av fast egendom på Sibbo Ådal, 753-423-5-111, 753-423-5-113, 753-423-5-1http://sipoo1.tjhosting.com:80/kokous/20182373-10.HTMKunnanhallitus/Kommunstyrelsen 22.05.2018 / S 17-B Söderkullan keskusta, Amiraalintie 4 asemakaavan muutos / S 17-B Söderkulla centrum, detaljplaneändring för Amiralsvägen 4S 17-B Söderkullan keskusta, Amiraalintie 4 asemakaavan muutos / S 17-B Söderkulla centrum, detaljplaneändring för Amiralsvägen 4http://sipoo1.tjhosting.com:80/kokous/20182373-9.HTMKunnanhallitus/Kommunstyrelsen 22.05.2018 / Jäsenten valinta Uudenmaan jätelautakuntaan / Val av medlemmar till Nylands avfallsnämndJäsenten valinta Uudenmaan jätelautakuntaan / Val av medlemmar till Nylands avfallsnämndhttp://sipoo1.tjhosting.com:80/kokous/20182373-8.HTMKunnanhallitus/Kommunstyrelsen 22.05.2018 / Itä-Uudenmaan koulutuskuntayhtymän hallituksen jäsenten valinta / Val av medlemmar till Itä-Uudenmaan koulutuskuntayhtymäs (IUKKY) samkommunstyrelseItä-Uudenmaan koulutuskuntayhtymän hallituksen jäsenten valinta / Val av medlemmar till Itä-Uudenmaan koulutuskuntayhtymäs (IUKKY) samkommunstyrelsehttp://sipoo1.tjhosting.com:80/kokous/20182373-7.HTMKunnanhallitus/Kommunstyrelsen 22.05.2018 / Samkommunen för yrkesutbildning i Östra Nylandin yhtymähallituksen jäsenten valinta ajalle 1.6.2018 - 31.5.2019 / Val av ledamöter till Samkommunen för yrkesutbildning i Östra Nylands samkommunstyrelse för tiden 1.Samkommunen för yrkesutbildning i Östra Nylandin yhtymähallituksen jäsenten valinta ajalle 1.6.2018 - 31.5.2019 / Val av ledamöter till Samkommunen för yrkesutbildning i Östra Nylands samkommunstyrelse för tiden 1.http://sipoo1.tjhosting.com:80/kokous/20182373-6.HTM