Dynasty tietopalvelu Haku RSS Sipoo

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://sipoo1.tjhosting.com:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://sipoo1.tjhosting.com:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Maankäyttöjaosto/ Markanvändningssektionen
Esityslista 15.10.2018 klo 17:00 -
Juhlatalo / Festsalen

Asianro   Otsikko  Esityslista PDF-muodossa
1   Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus / Sammanträdets laglighet och beslutförhet
2   Pöytäkirjantarkastajien valinta / Val av protokolljusterare
3   Esityslistan hyväksyminen / Godkännande av föredragningslistan
4 M3 Massbyn Danielsbackan asuinalueen asemakaava, luonnos / Detaljplan för Massby Danielsbacka bostadsområde, utkast
5 Kylävuorentien omakotitonttien asemakaava-alueen AO-tonttien myynti / AO-tomternas försäljning på detaljplaneområdet Bybergsvägens egnahemstomter
6 Kiinteän omaisuuden vuokraaminen Kartanonrinteen asemakaava-alueelta, K1535 T2, 753-423-6-198 / Utarrendering av fast egendom på Herrgårdsbrinkens detaljplaneområde, K1535 T2, 753-423-6-198
7 Kiinteän omaisuuden vuokraaminen Kartanonrinteen asemakaava-alueelta, K1535 T3, 753-423-6-199 / Utarrendering av fast egendom på Herrgårdsbrinkens detaljplaneområde, K1535 T3, 753-423-6-199
8 Kiinteän omaisuuden vuokraaminen Kartanonrinteen asemakaava-alueelta, K1535 T4, 753-423-6-200 / Utarrendering av fast egendom på Herrgårdsbrinkens detaljplaneområde, K1535 T4, 753-423-6-200
9 Suostumus rakentamattoman tontin edelleen luovutukseen Pähkinälehdon asemakaava-alueella K534 / Samtycke till överlåtelse av obebyggd tomt på Hassellundens detaljplaneområde K534
10   Viranhaltijapäätökset, kiinteistönluovutukset / Tjänstemannabeslut, fastighetsöverlåtelser
11   Muut asiat / Övriga ärenden

Osallistuja Tehtävä
Rantala Juhani pj./ordf.
Liljeström Maria varapj./viceordf.
Grönqvist Kjell jäsen/ledamot
Kajander Lauri jäsen/ledamot
Viita Mari jäsen/ledamot
Wikström Mia jäsen/ledamot
Åström Magnus jäsen/ledamot
Kankfelt Tim Kh:n edustaja/Kst:s repr.
Söyrilä Pekka esittelijä/föredragande
Grandell Nina pöytäkirjanpit./protokollför.