Dynasty tietopalvelu Haku RSS Sipoo

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://sipoo1.tjhosting.com:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://sipoo1.tjhosting.com:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Sivistysvaliokunta/ Bildningsutskottet
Pöytäkirja 03.10.2018 klo 17:30 - 21:25 / Tarkastettu

Pykälä   Otsikko  Muutoksenhakuohje Pöytäkirja PDF-muodossa
73   Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus / Sammanträdets laglighet och beslutförhet
74   Pöytäkirjantarkastajien valinta / Val av protokolljusterare
75   Esityslistan hyväksyminen / Godkännande av föredragningslistan
76   Yhteisseminaari palveluverkkosuunnitelman toteuttamisesta / Gemensamt seminarium om genomförande av servicenätplanen
77 Västerskogin alueen varhaiskasvatuksen järjestäminen tulevaisuudessa, sivistysvaliokunta / Ordnandet av småbarnspedagogik i Västerskogområdet i framtiden, bildningsutskottet
78   Henkilökunta-alennuksen poistaminen liikuntapalvelujen palveluista ja tuotteista / Avskaffandet av personalrabatten på motionstjänsters tjänster och produkter
79 Sitovat tavoitteet vuodelle 2019 - Sivistysosasto-varhaiskasvatus / Bindande mål för år 2019 - Bildningsavdelningen-småbarnspedagogik

Osallistuja Tehtävä
Skogster Antti puh.joht./ordf.
Alaterä Mandi vara puh.joht/viceordf.
Kaiser Elvira jäsen/medlem
Sundbäck Tom jäsen/medlem
Alasara Sami jäsen/medlem
Kytö Juha jäsen/medlem
Kahri Lilli jäsen/medlem
Kuntsi Maija jäsen/medlem
Salo Juha KH:n edust/KST:s repr.
Torsell Kurt esittelijä/föredragande
Keski-Oja Mervi varhaiskasv.pääl/chef f.småb.fostr.
Träskelin Heidi pöytkirjpit./protokollsför.
Salomaa Petra suunnittelija
Vanhanen Seija konsultti
Pohjonen Juha tilapäällikkö