Dynasty tietopalvelu Haku RSS Sipoo

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://sipoo1.tjhosting.com:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://sipoo1.tjhosting.com:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Rakennus- ja ympäristövaliokunta / Byggnads- och miljöutskottet
Esityslista 17.10.2018 klo 17:00 -
Juhlatalo (kahvio)

Asianro   Otsikko  
1   Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus / Sammanträdets laglighet och beslutförhet
2   Pöytäkirjantarkastajien valinta / Val av protokolljusterare
3   Esityslistan hyväksyminen / Godkännande av föredragningslistan
4   Joulukuun kokouksen 19.12.2018 siirtäminen / Flyttande av mötet i december 19.12.2018
5   Ympäristönsuojelulain mukainen päätös kirjallisesta vireillepanosta koskien kiinteistökohtaista talousjätevesien käsittelyä ja johtamista / Beslut om skriftligt anhängiggörande enligt miljöskyddslagen beträffande fastighetsspecifik behandling och avledning av hushållsavloppsvatten - kiinteistöt New Dawn, Lugnäsro ja Lugnebo
6   Undantagsbeslut / Poikkeamispäätös 18-0344-POI - Viksida
7   Poikkeamispäätös / Undantagslov 18-0338-POI - Camp Rock Sand
8   Poikkeamispäätös / Undantagsbeslut 18-0348-POI - Vikända
9 Avgörande av planeringsbehov samt undantagsbeslut / Suunnittelutarveratkaisu ja poikkeamispäätös - Ellens 5:70
10   Viranhaltijapäätökset / Tjänstemannabeslut
11   Ilmoitusasiat / Delgivningar
12   Muut asiat / Övriga ärenden

Osallistuja Tehtävä
Nyberg Kasper pj./ordf.
Saarnio Sini-Pilvi jäsen/medlem
Vestman Heikki jäsen/medlem
Lehvonen Simo jäsen/medlem
Nokelainen Ann-Christin jäsen/medlem
Buddas Pirkko jäsen/medlem
Christer Lindqvist jäsen/medlem
Virtanen Tapio kh:n edust/kst:s repres
Myllyvirta Ilari esittelijä/föredragande
Kyttälä Christel esittelijä/föredragande
Eeva Somerkoski asiantuntija/sakkunnig
Upola Ulla-Maija esittelijä/föredragande
Ruponen Vesa asiantuntija/sakkunnig
Ui Shuilleabhain Sofia pöytäkirjanpitäjä/protokollförare