Dynasty tietopalvelu Haku RSS Sipoo

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://sipoo1.tjhosting.com:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://sipoo1.tjhosting.com:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Tekninen valiokunta/Tekniska utskottet
Pöytäkirja 03.10.2018 klo 17:30 - 21:45 / Tarkastettu

Pykälä   Otsikko  Muutoksenhakuohje Pöytäkirja PDF-muodossa
117   Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus / Sammanträdets laglighet och beslutförhet
118   Pöytäkirjantarkastajien valinta / Val av protokolljusterare
119   Esityslistan hyväksyminen / Godkännande av föredragningslistan
120   Yhteisseminaari palveluverkkosuunnitelman toteuttamisesta / Gemensamt seminarium om genomförande av servicenätplanen
121 Västerskogin alueen varhaiskasvatuksen järjestäminen tulevaisuudessa, tekninen valiokunta / Ordnandet av småbarnspedagogik i Västerskogområdet i framtiden, tekniska utskottet
122 Talousarvio 2019 ja taloussuunnitelma 2019-2021, käyttötalousosa / Budget 2019 och ekonomiplan 2019-2021, driftsekonomidelen
123 Osavuosikatsaus 8/2018, Tekninen valiokunta, rakennus- ja ympäristövaliokunta, käyttötalous ja investoinnit/ Teknik- och Miljöavdelningens och Byggnads- och miljöutskottets delårsöversikt 8/2018, driftsekonomi och investeringar
124   Teknisen johtajan ajankohtaiskatsaus / Tekniska direktörens översikt om aktuella ärenden

Osallistuja Tehtävä
Engblom Charlotta Varapuh.joht./Viceordf.
Oljemark Karl-Erik Jäsen/Medlem
Kopra Juha Jäsen/Medlem
Mattila Anna-Karoliina Jäsen/Medlem
Myrberg Bob Jäsen/Medlem
Hämäläinen Monika Jäsen/Medlem
Oksanen Ari Kh edust./Kst repr.
Myllyvirta Ilari Esitt./Föredr.
Pohjonen Juha Tilapalvelup. / Lokalservicechef
Vanhanen Seija Konsultti/Konsult
Salomaa Petra Suunnittelija/Planerare
Ek Daisy Pöytäkirjanpit./Protokollför.