Dynasty tietopalvelu Haku RSS Sipoo

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://sipoo1.tjhosting.com:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://sipoo1.tjhosting.com:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Sipoon Vesi -liikelaitoksen johtokunta / Direktionen för affärsverket Sibbo Vatten
Pöytäkirja 18.09.2018 klo 17:00 - 18:00 / Tarkastettu

Pykälä   Otsikko  Muutoksenhakuohje Pöytäkirja PDF-muodossa
28   Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus / Sammanträdets laglighet och beslutförhet
29   Pöytäkirjantarkastajien valinta / Val av protokolljusterare
30   Esityslistan hyväksyminen / Godkännande av föredragningslistan
31 Sipoon Veden talousarvio 2019 ja taloussuunnitelma 2020 - 2021 / Sibbo Vattens budget 2019 och ekonomiplanen för åren 2020 - 2021
32 Tuusulan seudun vesilaitos kuntayhtymän talousarvio v.2019 ja investointiohjelma 2019 - 2021, Lausunto / Samkommunen Tusbynejdens vattenverks budget år 2019 och investeringsprogram 2019 - 2021, Utlåtande

Osallistuja Tehtävä
Sandström Stefan Puh.joht./Ordf.
Tamminen Ari Varapuh.joht./Viceordf.
Holmberg Gunilla Jäsen/Medlem
Pöllönen Tapani Varajäsen/Ersättare
Janhunen Ilkka Jäsen/Medlem
Huttunen Matti Liikelait.joht./Affärsverks dir
Myllyvirta Ilari Tekninen joht./Tekn.dir
Ek Daisy Pöytäkirjanpit. / Protokollför.