Dynasty tietopalvelu Haku RSS Sipoo

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://sipoo1.tjhosting.com:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://sipoo1.tjhosting.com:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Tarkastuslautakunta/Revisionsnämnden
Pöytäkirja 05.06.2018 klo 10:00 - 11:00 / Tarkastettu

Pykälä   Otsikko  Muutoksenhakuohje Pöytäkirja PDF-muodossa
49   Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus / Sammanträdets laglighet och beslutförhet
50   Pöytäkirjantarkastajien valinta / Val av protokolljusterare
51   Esityslistan hyväksyminen / Godkännande av föredragningslistan
52   Sidonnaisuusilmoitukset / Redogörelse över bindningar
53 Tilintarkastuskertomus 2017 / Revisionsberättelse 2017
54 Vuoden 2017 arviointikertomus / Utvärderingsberättelsen för år 2017
55   Tarkastuslautakunnan kokousaikataulu / Revisionsnämndens mötestidtabell

Osallistuja Tehtävä
Lehtonen Harri puheenjohtaja/ordförande
Rauha Hannele varapj/viceorf
Lindblom Minna jäsen/medlem
Lindgren Hans-Peter jäsen/medlem
Toivola Kirsi jäsen/medlem
Slotte Martin sihteeri/sekre. Tilintarkastaja
Vestman Heikki valt. pj./fullm. ordf.
Lindqvist Kaj KH pj/KST ordf.
Grannas Mikael kj/kd
Laitasalo Pekka talous- ja hall.joht./ekon- o förv.dir.
Kivilevo Pekka talousjoht./ekon.dir.
Mattsson Johan lask.pääl./redov.chef