Dynasty tietopalvelu Haku RSS Sipoo

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://sipoo1.tjhosting.com:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://sipoo1.tjhosting.com:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Sivistysvaliokunta/ Bildningsutskottet
Pöytäkirja 20.06.2018 klo 17:30 - 21:40 / Tarkastettu

Pykälä   Otsikko  Muutoksenhakuohje Pöytäkirja PDF-muodossa
48   Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus / Sammanträdets laglighet och beslutförhet
49   Pöytäkirjantarkastajien valinta / Val av protokolljusterare
50   Esityslistan hyväksyminen / Godkännande av föredragningslistan
51 Kouluterveyskyselyn 2017 tulokset (THL) - Sipoon kunnan kouluterveyskyselyn 2017 tulosten tiivistelmä / Enkäten Hälsa i skolan 2017, sammandrag av resultaten i Sibbo
52 Osavuosikatsaus tammi-huhtikuu 2018, sivistysvaliokunta / Bildningsutskottet, delårsöversikt januari-april 2018
53   Irtokalusteiden hankkiminen Söderkullan koulukeskuksen väistötiloihin / Anskaffning av möbler till Söderkulla skolcentrums tillfälliga lokaler
54 Aloite maauimalan rakentamisesta Nikkilään, Juhani Rantala ym. / Motion om att bygga ett utebad i Nickby, Juhani Rantala m.fl.
55 Aloite kulttuuristrategian laatimisesta / Tiina Sinkkonen ym. / Motion om att bereda en kulturstrategi / Tiina Sinkkonen m.fl.
56 Aloite Söderkullassa sijaitsevan nuoriso- ja kulttuuritalon huomioon ottamisesta palveluverkkoselvityksessä / Henrik Möller ym. / Motion om att i servicenätutredningen beakta ett ungdoms- och kulturhus i Söderkulla / Henrik Möller m.fl.
57   Ilmoitusasiat / Delgivningar
58 Oikaisuvaatimus Sipoon musiikkikoulun opetussuunnitelman hyväksyminen taiteen perusopetuksen piiriin / Rättelseyrkan av godkännande av Sipoon musiikkikoulus läroplan för grunundervisning i konst

Osallistuja Tehtävä
Skogster Antti puh.joht./ordf.
Alaterä Mandi vara puh.joht/viceordf.
Engblom Charlotta varajäsen/ersättare
Kaiser Elvira jäsen/medlem
Sundbäck Tom jäsen/medlem
Kahri Lilli jäsen/medlem
Kuntsi Maija jäsen/medlem
Salo Juha KH:n edust/KST:s repr.
Torsell Kurt esittelijä/föredragande
Ollikainen Hannu opetuspääl./undervisn.ch
Keski-Oja Mervi varhaiskasv.pääl/chef f.småb.fostr.
Laitinen Anne kult.ja vap.aik.pääl/dhef f. kult.o fritidstj.
Salmela Anne joht.psykologi/led.psykolog
Grannas Anne koulterv.hoit/skolhälsov
Pääkkönen Rauni koul.psykologi/skolpsykolog
Lassila Helmi koul.psykologi/skolpsykolog
Ek Daisy pöytäkirj.pit/protokollsförare