Dynasty tietopalvelu Haku RSS Sipoo

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://sipoo1.tjhosting.com:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://sipoo1.tjhosting.com:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Tekninen valiokunta/Tekniska utskottet
Pöytäkirja 12.06.2018 klo 17:00 - 20:45 / Tarkastettu

Pykälä   Otsikko  Muutoksenhakuohje Pöytäkirja PDF-muodossa
81   Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus / Sammanträdets laglighet och beslutförhet
82   Pöytäkirjantarkastajien valinta / Val av protokolljusterare
83   Esityslistan hyväksyminen / Godkännande av föredragningslistan
84 Katusuunnitelman hyväksyminen, Uusi Porvoontie, välillä Söderkullantie- Amiraalintie / Godkännande av gatuplanen för Nya Borgåvägen på avsnittet mellan Söderkullavägen och Amiralsvägen
85 Katusuunnitelman hyväksyminen, Kylävuorenpenger / Godkännande av gatuplanen för Bybergsbrinken
86 Kylävuorenpenger, urakoitsijan valinta / Bybergsbrinken, val av entreprenör
87 Aloite hidastetöyssyjen poistamiseksi Nikkiläntieltä / Motion om att avlägsna farthindren på Nickbyvägen, Timo Rope ym.
88 Aloite vihreiden seinien käytöstä ja biosidien välttämisestä siivouksessa Sipoon kouluissa ja kiinteistöissä sisäilman parantamiseksi, Kicka Lindroos ym. / Motion om bättre inneluft i skolor och fastigheter i Sibbo med grönväggar och biocidfri städning, Kicka Lindroos m.fl.
89   Nikkilän Sydämen laajennus, urakoitsijan valinta / Utvidgningen av Nickby Hjärta, val av entreprenör
90 Pähkinälehdon kylätuvan vuokraaminen / Uthyrande av bystugan i Hassellunden, Söderkulla
91 Vastaus vammaisneuvoston kannanottoon / Svar till handikapprådets uttalande
92   Teknisen valiokunnan kokousaikataulu syksy 2018 / Mötestidtabell för tekniska utskottet hösten 2018

Osallistuja Tehtävä
Boman Rainer Puh.joht./Ordf.
Engblom Charlotta Varapuh.joht./Viceordf.
Oljemark Karl-Erik Jäsen/Medlem
Kopra Juha Jäsen/Medlem
Mattila Anna-Karoliina Jäsen/Medlem
Myrberg Bob Jäsen/Medlem
Hämäläinen Monika Jäsen/Medlem
Oksanen Ari Kh edust./Kst repr.
Myllyvirta Ilari Esitt./Föredr.
Sirén Lari vt kuntatekn.pääll/tf komm.tekn.chef
Tuiskunen Suvi vt toim.ala.pääll/tf chef f sektor
Pohjonen Juha Tilapalvelup. / Lokalservicechef
Kanerva Pasi Rakennuttajains./Byggnadsing.
Luomala Ari Rak.ins/Byggn.ing.
Heikkinen Ilona Proj.suunn./Projekt planerare
Ek Daisy Pöytäkirjanpit./Protokollför.