Dynasty tietopalvelu Haku RSS Sipoo

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://sipoo1.tjhosting.com:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://sipoo1.tjhosting.com:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Maankäyttöjaosto/ Markanvändningssektionen
Pöytäkirja 12.06.2018 klo 17:00 - 18:25 / Tarkastettu

Pykälä   Otsikko  Muutoksenhakuohje Pöytäkirja PDF-muodossa
51   Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus / Sammanträdets laglighet och beslutförhet
52   Pöytäkirjantarkastajien valinta / Val av protokolljusterare
53   Esityslistan hyväksyminen / Godkännande av föredragningslistan
54 N50 Nikkiläntien asemakaava ja asemakaavan muutos / Detaljplan och detaljplaneändring för Nickbyvägen
55 N56 Korttelin 1008 (Mixintie) asemakaavan muutos, Nikkilä / N56 Detaljplaneändring för kvarteret 1008 (Mixvägen), Nickby
56 Sopimus Sipoonranta Oy / Avtal Sipoonranta Oy
57 Hiekkamäentien asemakaava-alueen tontinmyynti, kortteli 102 Finnvacum Oy / Tomtförsäljning på Sandbackavägens detaljplaneområde, kvarter 102, Finnvacum Oy
58 Hiekkamäentien asemakaava-alueen tontinmyynti, kortteli 124 / Tomtförsäljning på Sandbackavägens detaljplaneområde, kvarter 124
59   Kiinteän omaisuuden vuokraaminen Kartanonrinteen asemakaava-alueelta, K1536 T2, 753-423-23-87 / Utarrendering av fast egendom på Herrgårdsbrinkens detaljplaneområde, K1536 T2, 753-423-23-87
60   Kiinteän omaisuuden vuokraaminen Kartanonrinteen asemakaava-alueelta, K1537 T2, 753-423-6-202 / Utarrendering av fast egendom på Herrgårdsbrinkens detaljplaneområde, K1537 T2, 753-423-6-202
61   Kiinteän omaisuuden vuokraaminen Kartanonrinteen asemakaava-aluelta, K1535 T2, 753-423-6-198 / Utarrendering av fast egendom på Herrgårdsbrinkens detaljplaneområde, K1535 T2, 753-423-6-198
62   Kiinteän omaisuuden vuokraaminen Kartanonrinteen asemakaava-alueelta, K1535 T1, 753-423-6-197 / Utarrendering av fast egendom på Herrgårdsbrinkens detaljplaneområde, K1535 T1, 753-423-6-197
63 Kiinteän omaisuuden vuokraaminen Bastukärrin asemakaava-alueelta / Snafu Oy / Arrende av fast egendom i Bastukärrens detaljplanområde / Snafu Oy
64   Kiinteän omaisuuden ostaminen/Rökulla 753-416-24-4 / Inköp av fast egendom/Rökulla 753-416-24-4
65   Kiinteän omaisuuden ostaminen/Tarapotten 753-414-3-12 / Inköp fast egendom/Tarapotten 753-414-3-12
66   Viranhaltijapäätökset, kiinteistönluovutukset / Tjänstemannabeslut, fastighetsöverlåtelser

Osallistuja Tehtävä
Rantala Juhani pj/ordf.
Liljeström Maria varapj./viceordf.
Grönqvist Kjell jäsen/ledamot
Kajander Lauri jäsen/ledamot
Viita Mari jäsen/ledamot
Wikström Mia jäsen/ledamot
Åström Magnus jäsen/ledamot
Kankfelt Tim Kh:n edustaja/Kst:s repr.
Söyrilä Pekka esittelijä/föredragande
Grandell Nina pöytäkirjanpit./protokollför.
Kivistö Tuulia harjoittelija/praktikant
Lyytinen Jarkko asiantuntija/sakkunnig