Dynasty tietopalvelu Haku RSS Sipoo

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://sipoo1.tjhosting.com:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://sipoo1.tjhosting.com:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Vammaisneuvosto / Rådet för personer med funktionsnedsättning
Pöytäkirja 22.03.2018 klo 18:00 - 20:20 / Ei tarkastettu

Pykälä   Otsikko  Pöytäkirja PDF-muodossa
18   Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus / Sammanträdets laglighet och beslutförhet
19   Pöytäkirjantarkastajien valinta / Val av protokolljusterare
20   Esityslistan hyväksyminen / Godkännande av föredragningslistan
21   Vammaispalvelulain mukaisten asunnonmuutostöiden järjestely / Ändringsarbeten i hemmet enligt handikappservicelagen
22   Lausunto Nikkilän Sydämen päiväkotihankkeesta, Lupapiste / Utlåtande om Nickby Hjärtas daghemsprojekt, Lupapiste
23   Suojatiekivetysten ongelmat / Problem gällande stenbeläggningen på skyddsvägar
24   Kuljetuspalvelut, tilannekatsausta / Färdtjänster, lägesrapport
25   Muut asiat / Övriga ärenden

Osallistuja Tehtävä
Räikkönen Tuula puh.joht./ Ordf.
Ståhls-Hindsberg Monica jäsen/medlem
Ekholm Kenneth jäsen/medlem
Pietilä Risto jäsen/medlem
Vuorimies Eetu jäsen/medlem
Vuoksenranta Suvi-Päivikki jäsen/medlem
Weissman Anna sihteeri/sekre.
Albrecht Kenneth asiantuntija/sakkunnig