Dynasty tietopalvelu Haku RSS Sipoo

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://sipoo1.tjhosting.com:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://sipoo1.tjhosting.com:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Tarkastuslautakunta/Revisionsnämnden
Pöytäkirja 20.12.2017 klo 17:00 - 19:20 / Tarkastettu

Pykälä   Otsikko  Muutoksenhakuohje Pöytäkirja PDF-muodossa
64   Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus / Sammanträdets laglighet och beslutförhet
65   Pöytäkirjantarkastajien valinta / Val av protokolljusterare
66   Esityslistan hyväksyminen / Godkännande av föredragningslistan
67   Sidonnaisuusilmoitukset / Redogörelse över bindningar
68   Sivistysjohtajan katsaus / Bildningsdirektörens översikt
69   Tilintarkastajan raportointi / Revisorns rapportering
70 Kunnanhallituksen lausunto vuoden 2016 arviointikertomuksen johdosta / Kommunstyrelsens utlåtande över revisionsnämndens utvärderingsberättelse 2016
71   Seuraava kokous / Nästa möte
72   Ilmoitusasiat / Delgivningar
73   Muut asiat / Övriga ärenden

Osallistuja Tehtävä
Lehtonen Harri puheenjohtaja/ordförande
Rauha Hannele varapj/viceorf
Lindblom Minna jäsen/medlem
Lindgren Hans-Peter jäsen/medlem
Toivola Kirsi jäsen/medlem
Slotte Martin sihteeri/sekre. Tilintarkastaja
Torsell Kurt asiantuntija/sakkunnig