Dynasty tietopalvelu Haku RSS Sipoo

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://sipoo1.tjhosting.com:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://sipoo1.tjhosting.com:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Sosiaali- ja terveysvlk/Social- och hälsovårdsutsk
Pöytäkirja 19.12.2017 klo 17:30 - 18:30 / Tarkastettu

Pykälä   Otsikko  Muutoksenhakuohje Pöytäkirja PDF-muodossa
63   Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus / Sammanträdets laglighet och beslutförhet
64   Pöytäkirjantarkastajien valinta / Val av protokolljusterare
65   Esityslistan hyväksyminen / Godkännande av föredragningslistan
66   Uudenmaan sairaalapesula Oy:n osakkuus ja tekstiilihuollon palveluita koskeva hankinta / Delägarskap i Uudenmaan sairaalapesula Oy och upphandling av textilvårdstjänster
67 Sosiaali- ja terveydenhuollon vuoden 2018 taksojen ja maksujen tarkistaminen / Justering av taxor och avgifter inom social- och hälsovården för år 2018
68 Sosiaali- ja terveysvaliokunnan vuoden 2018 käyttösuunnitelman hyväksyminen / Godkännande av dispositionsplanen för social- och hälsovårdsutskottet 2018
69 Sipoon kunnan kotouttamisohjelman päivittäminen 2018 - 2021 / Uppdatering av integrationsprogrammet för Sibbo kommun 2018 - 2021
70 Valtuustoaloite lasten rokotuksien kattavuudesta ja tilastoinnista Sipoossa / Marja Manninen-Ollberg y.m. / Fullmäktigemotion om vaccinationstäckning och statistikföring över barns vaccinationer i Sibbo / Marja Manninen-Ollberg m.fl.
71   Sosiaali- ja terveysvaliokunnan kokousaikataulu 2018 / Social- och hälsovårdsutskottets mötestidtabell 2018
72   Liikennepalvelulakia koskeva infotilaisuus / Infotillfälle om trafikservicelagen

Osallistuja Tehtävä
Röman Micaela pj/ordf.
Manninen-Ollberg Marja vara pj/vice ordf.
Forss Maria jäsen/ledamot
Christiansson Hans-Eric jäsen/ledamot
Huotari Juha jäsen/ledamot
Kosonen Riita-Kaisa jäsen/ledamot
Vuoksenranta Suvi jäsen/ledamot
Törrönen Rolf varajäsen/ersättare
Jankkari Liisa varajäsen/ersättare
Kähkönen Sara-Sofia Nuorisov.edustaja
Kokko Leena esittelijä/föredr.
Lettenmeier Laura sihteeri/sekr.
Mickos Anders
Putus Marianne
Lindqvist Kaj kh:n pj.