Dynasty tietopalvelu Haku RSS Sipoo

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://sipoo1.tjhosting.com:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://sipoo1.tjhosting.com:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Rakennus- ja ympäristövaliokunta/Byggnads- och miljöutskottet
Pöytäkirja 14.12.2017 klo 17:00 - 20:50 / Tarkastettu

Pykälä   Otsikko  Muutoksenhakuohje Pöytäkirja PDF-muodossa
106   Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus / Sammanträdets laglighet och beslutförhet
107   Pöytäkirjantarkastajien valinta / Val av protokolljusterare
108   Esityslistan hyväksyminen / Godkännande av föredragningslistan
109 Ympäristönsuojelun valvontaohjelma 2018 / Miljövårdens tillsynsprogram 2018
110 Lausunto Suomen metsästysyhdistys ry:n ympäristönsuojelulain mukaisesta hakemuksesta Sipoon ampumaradan toiminnan muuttamiseksi sekä hakemuksesta toiminnan aloittamiseksi muutoksenhausta huolimatta / Utlåtande om Finska jaktföreningen rf:s ansökan enligt miljöskyddlagen gällande ändring av verksamheten på Sibbo skjutbana samt en ansökan om inledande av verksamheten trots sökande av ändring
111 Lausunto Unilever Ingman Production Oy:n jätevesien ylivuototilanteiden estämistä koskevasta suunnitelmasta / Utlåtande om planen i syfte att förhindra överströmningar i Unilever Ingman Production Ab:s avloppsvattennät
112 Lausunto Arla Oy:n jätevesien ylivuototilanteiden estämistä koskevasta suunnitelmasta / Utlåtande om planen i syfte att förhindra överströmningar i Arla Ab:s avloppsvattennät
113   Edustajan valinta Kilpilahden ympäristöyhteistyöryhmään / Val av representant till miljösamarbetsgruppen för Sköldvik-området
114 Poikkeamispäätös 2017-404 ja rakennuslupa 2017-411 / Undantagslov 2017-404 och bygglov 2017-411, Kerrostalo, Graniittitie 8 ja Gneissitie 10/Höghus, Granitvägen 8 och Gnejsvägen 10
115   Rakennus- ja ympäristövaliokunnan kokousaikataulu keväälle 2018 / Byggnads- och miljöutskottets mötestidtabell för våren 2018
116   Viranhaltijapäätökset / Tjänstemannabeslut
117   Ilmoitusasiat / Delgivningar

Osallistuja Tehtävä
Nyberg Kasper pj./ordf.
Saarnio Sini-Pilvi jäsen/medlem
Vestman Heikki jäsen/medlem
Lehvonen Simo jäsen/medlem
Albrecht Kenneth jäsen/medlem
Nokelainen Ann-Christin jäsen/medlem
Buddas Pirkko jäsen/medlem
Virtanen Tapio kh:n edust/kst:s repres
Kyttälä Christel esittelijä/föredragande
Saija Ruponen asiantuntija/sakkunnig
Arja Lahtinen asiantuntija/sakkunnig
Upola Ulla-Maija esittelijä/föredragare
Ui Shuilleabhain Sofia pöytäkirjanpitäjä/protokollförare