Dynasty tietopalvelu Haku RSS Sipoo

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://sipoo1.tjhosting.com:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://sipoo1.tjhosting.com:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Tekninen valiokunta/Tekniska utskottet
Pöytäkirja 19.12.2017 klo 17:00 - 22:50 / Tarkastettu

Pykälä   Otsikko  Muutoksenhakuohje Pöytäkirja PDF-muodossa
121   Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus / Sammanträdets laglighet och beslutförhet
122   Pöytäkirjantarkastajien valinta / Val av protokolljusterare
123   Esityslistan hyväksyminen / Godkännande av föredragningslistan
124 Nikkilän Sydämen päiväkodin pääpiirustusten ja rakennustapaselostusten hyväksyminen / Godkännande av huvudritningarna och utredningarna över byggsättet för Nickby Hjärtas daghem
125 Nikkilän Sydämen laajentaminen vaihe 2, pääpiirustusten ja rakennustapaselostusten hyväksyminen / Godkännande av huvudritningarna och utredningarna över byggsättet för Nickby Hjärta, fas 2
126 Klockars kiinteistön vuokraaminen päiväkotikäyttöön / Uthyrande av fastigheten Klockars till daghemsbruk
127 Sipoon pääkirjaston sisäpuoliset korjaus- ja muutostyöt, urakoitsijoiden valinta/ Huvudbiblioteket i Sibbo, invändiga renoverings-och ändringsarbeten, val av entreprenörer
128 Sipoonlahden koulun laajentaminen ja muutostyöt, turva- ja maalämpöurakoitsijoiden valinta / Sipoonlahden koulus utvidgning och ombyggnadsarbeten, val av säkerhetsentreprenör och entreprenör för geotermisk värme
129   Teknisen valiokunnan kokousaikataulu keväälle 2018 / Tekniska utskottets mötestidtabell för våren 2018
130   Teknisen johtajan ajankohtaiskatsaus / Tekniska direktörens översikt om aktuella ärenden

Osallistuja Tehtävä
Boman Rainer Puh.joht./Ordf.
Engblom Charlotta Varapuh.joht./Viceordf.
Oljemark Karl-Erik Jäsen/Medlem
Alasara Sami Varajäsen/Ersättare
Mattila Anna-Karoliina Jäsen/Medlem
Hursti Jari Varajäsen/Ersättare
Hämäläinen Monika Jäsen/Medlem
Oksanen Ari Kh edust./Kst repr.
Myllyvirta Ilari Esittelijä/Föredragande
Pohjonen Juha Tilapalvelup. / Lokalservicechef
Kanerva Pasi Rakennuttajains./Byggnadsing.
Haakana Jukka Rak.ins./Husbyggn.ingenjör
Långsjö Rainer Rak.ins./Byggn.ingenjör
Nirhamo Pekka Talotekn.ins/Husbyggn.ingenjör
Keski-Oja Mervi Varhaiskasv.pääl./Chef för småbarnsfostran
Frisk Edward Invest.pääl./Investeringschef
Saarenpää Heidi Kuntatekn.pääl/Kommuntekn.chef
Gylling Mikael Arkkitehti/Arkitekt
Kareoja Pentti Pääsuunnittelija/Huv.planerare
Ek Daisy Pöytäkirjanpitäjä/Protokollsförare