Dynasty tietopalvelu Haku RSS Sipoo

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://sipoo1.tjhosting.com:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://sipoo1.tjhosting.com:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Maankäyttöjaosto/ Markanvändningssektionen
Pöytäkirja 13.12.2017 klo 17:00 - 19:55 / Tarkastettu

Pykälä   Otsikko  Muutoksenhakuohje Pöytäkirja PDF-muodossa
107   Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus / Sammanträdets laglighet och beslutförhet
108   Pöytäkirjantarkastajien valinta / Val av protokolljusterare
109   Esityslistan hyväksyminen / Godkännande av föredragningslistan
110 Kaavoitusohjelma / Planläggningsprogram 2018-2021
111 N45 A Nikkilän koulukeskuksen asemakaavamuutos / Detaljplaneändring för Nickby skolcentrum
112 K8 B Söderkullan yritysalueen, Pähkinälehdon eteläosan ja Tarapotin työpaikka- ja asuinalueiden asemakaava ja asemakaavamuutos / K8 B Detaljplan och detaljplaneändring för Söderkulla företagspark, södra Hassellunden och Tarapottens arbetsplats- och bostadsområden
113 Kiinteän omaisuuden ostaminen/Skogsborg 753-408-5-60 / Inköp av fast egendom/Skogsborg 753-408-5-60
114 Nikkilän Itäisen Jokipuston kiinteistön K5002 753-423-13-14 (Runebergin entinen päiväkoti) myyminen sekä kiinteistön Soltuna 753-423-2-122 ostaminen vaihtokauppana / Försäljning av fastighet K5002 753-423-13-14 (f.d. Runebergs daghem) Östanåparken, Nickby och köp av fastigheten Soltuna 753-423-2-122 som bytesaffär
115 Pähkinälehdon asemakaava-alueen tontinmyynti, kortteli 531 tontti 1, T2H Rakennus Oy / Tomtförsäljning på Hassellundens detaljplaneområde, kvarter 531 tomt 1, T2H Rakennus Oy
116   Pähkinälehdon asemakaava-alueen tontinmyynti, kortteli 537 tontti 1, Basso Building Systems Oy / Tomtförsäljning på Hassellundens detaljplaneområde, kvarter 537 tomt 1 Basso Building Systems Oy
117   Pähkinälehdon asemakaava-alueen tontinmyynti, kortteli 537 tontti 3, Basso Building Systems Oy / Tomtförsäljning på Hassellundens detaljplaneområde, kvarter 537 tomt 3, Basso Building Systems Oy
118   Maankäyttöjaoston kokousaikataulu 2018 / Mötestidtabell för markanvändningssektionens möten 2018
119   Viranhaltijapäätökset, kiinteistönluovutukset / Tjänstemannabeslut, fastighetsöverlåtelser

Osallistuja Tehtävä
Rantala Juhani pj./ordf.
Liljeström Maria varapj./viceordf.
Grönqvist Kjell jäsen/ledamot
Hindsberg Jan sijainen/ersättare
Kajander Lauri jäsen/ledamot
Wikström Mia jäsen/ledamot
Suvi Vuoksenranta sijainen/ersättare
Kankfelt Tim Kh:n edustaja/Kst:s repr.
Söyrilä Pekka esittelijä/föredragande
Grandell Nina pöytäkirjanpit./protokollför.
Kanerva Matti asiantuntija/sakkunnig
Lyytinen Jarkko asiantuntija/sakkunnig