Dynasty tietopalvelu Haku RSS Sipoo

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://sipoo1.tjhosting.com:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://sipoo1.tjhosting.com:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Elinkeinojaosto/Näringssektionen
Pöytäkirja 21.11.2017 klo 17:30 - 19:47 / Tarkastettu

Pykälä   Otsikko  Muutoksenhakuohje Pöytäkirja PDF-muodossa
16   Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus / Sammanträdets laglighet och beslutförhet
17   Pöytäkirjantarkastajien valinta / Val av protokolljusterare
18   Esityslistan hyväksyminen / Godkännande av föredragningslistan
19   Elinkeinopäällikön seuraajan hakuprosessi / Processen att hitta en efterträdare för näringschefen
20   Sipoon yritys- tai elinkeinostrategian tai -ohjelman valmistelutyö / Beredningsarbetet för en företags- eller näringsstrategi eller -program för Sibbo
21   Elinkeinojaoston talousarvio 2018 / Näringssektionens budget 2018
22   Kokousaikataulu 2018 / Mötestidtabell 2018
23   Kunnan strategiatyö 2030 / Kommunens strategiarbetet 2030

Osallistuja Tehtävä
Suuronen Juha puh.joht./ordf.
Liljeström Christel jäsen/medlem
Åkerfelt Tanja jäsen/medlem
Rope Timo jäsen/medlem
Lindroos Kicka Kh:n edustaja/Kst:s repr.
Ingman Tina yritysedustaja/företagsrepresentante
Aalto Juhani yritysedustaja/företagsrepresentante
Tiainen Rauno elinkeinopäällikkö/näringschef
Söyrilä Pekka vt. kehitysjohtaja/tf. utvecklingsdirektör
Heikkinen Ilona pöytäkirjanpit./protokollför.