Dynasty tietopalvelu Haku RSS Sipoo

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://sipoo1.tjhosting.com:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://sipoo1.tjhosting.com:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Vammaisneuvosto / Rådet för personer med funktionsnedsättning
Pöytäkirja 31.10.2017 klo 18:00 - 20:30 / Tarkastettu

Pykälä   Otsikko  Pöytäkirja PDF-muodossa
67   Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus / Sammanträdets laglighet och beslutförhet
68   Pöytäkirjantarkastajien valinta / Val av protokolljusterare
69   Esityslistan hyväksyminen / Godkännande av föredragningslistan
70 Lausuntopyyntö rakennusjärjestysehdotuksesta / Begäran om utlåtande om förslaget till byggnadsordning
71   Lausuntopyyntö Suomen Hoivatilat Oyj:n rakennuslupahakemuksesta koskien kehitysvammaisten hoivakotia / Begäran om utlåtande om Suomen Hoivatilat Oyj:s ansökan om byggnadslov för byggande av ett vårdhem för utvecklingstörda
72   Valiokuntien vammaisia koskevat asiat / Ärenden i utskotten som berör handikappade
73   Ilmoitusasiat / Delgivningar
74   Muut asiat / Övriga ärenden

Osallistuja Tehtävä
Räikkönen Tuula puh.joht./ Ordf.
Jankkari Liisa jäsen/medlem
Ståhls-Hindsberg Monica jäsen/medlem
Vuorimies Eetu jäsen/medlem
Hämäläinen Monika jäsen/medlem
Vuoksenranta Suvi-Päivikki jäsen/medlem
Möller Henrik jäsen/medlem