Dynasty tietopalvelu Haku RSS Sipoo

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://sipoo1.tjhosting.com:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://sipoo1.tjhosting.com:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kunnanhallitus/Kommunstyrelsen
Pöytäkirja 05.09.2017 klo 16:30 - 18:00 / Tarkastettu

Pykälä   Otsikko  Muutoksenhakuohje Pöytäkirja PDF-muodossa
211   Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus / Sammanträdets laglighet och beslutförhet
212   Pöytäkirjantarkastajien valinta / Val av protokolljusterare
213   Esityslistan hyväksyminen / Godkännande av föredragningslistan
214   Jäsenten valinta Samkommunen för yrkesutbildning i Östra Nyland (INVEON) yhtymähallitukseen 1.6.-2017-31.5.2018 / Val av medlemmar till Samkommunen för yrkesutbildning i Östra Nylands samkommunstyrelse för tiden 1.6.2017-31.5.2018
215   Jäsenten valinta Itä-Uudenmaan koulutuskuntayhtymän yhtymähallitukseen 1.6.2017-31.5.2018 / Val av medlemmar till samkommunstyrelse för Itä-Uudenmaan koulutuskuntayhtymän för tiden 1.6.2017-31.5.2018
216 Puitesopimus liikennesuunnittelun ja muiden kunnallisteknisten suunnittelutehtävien hankinnasta 2017-2019 / Ramavtal för konsultuppdrag inom trafikplanering och kommunalteknik 2017-2019
217 Lausunto Östersundom -toimikunnalle Östersundomin yhteisen yleiskaavan muutetusta ehdotuksesta/ Utlåtande till Östersundomkommitéen om förändrad utkast till gemensam generalplan för Östersundom
218 B16 Storörenin Örnvikinrannan virkistysalueen asemakaavan muutos / B16 Detaljplaneändring för rekreationsområdet Örnviksstranden i Storören
219 Maankäyttösopimus / Markanvändningsavtal / Margit ja Carl-Gustav Söderling
220 Kartanonrinteen asemakaava-alueen tontinmyynti / Tomtförsäljning på Herrgårdsbrinkens detaljplaneområde
221 Jokilaakson asemakaava-alueen AO-tonttien myynti / AO-tomternas försäljning på Ådalens detaljplaneområde
222 Kiinteän omaisuuden vuokraaminen Jokilaakson asemakaava-alueelta / Suomen Hoivatilat Oyj / Arrende av fast egendom i Ådalens detaljplanområde / Suomen Hoivatilat Oyj
223   Valiokuntien, jaostojen ja viranhaltijoiden päätökset / Utskottens, sektionernas och tjänsteinnehavarnas beslut
224   Ilmoitusasiat / Delgivningar
225   Lisäjäsenen valinta saaristovaltuuskuntaan / Val av tilläggsmedlem till skärgårdsdelegationen

Osallistuja Tehtävä
Lindqvist Kaj pj/ordf.
Oksanen Ari I varapj / I viceordf.
Mattila Marketta II varapj / II viceordf.
Abrahamsson Anna jäsen/medlem
Sandström Stefan varajäsen/ersättare
Karhinen Linda jäsen/medlem
Lindroos Kicka jäsen/medlem
Manninen-Ollberg Marja jäsen/medlem
Salo Juha jäsen/medlem
Virtanen Tapio jäsen/medlem
Vestman Heikki valt. pj./fullm. ordf.
Lindqvist Clara valt. I varapj./fullm. I viceordf.
Kuntsi Eva valt. III varapj./fullm. III viceordf.
Grannas Mikael kj, pöytäkirjanpitäjä/kd, protokollförare
Söyrilä Pekka asiantuntija/sakkunnig
Torsell Kurt asiantuntija/sakkunnig
Laitasalo Pekka asiantuntija/sakkunnig
Myllyvirta Ilari asiantuntija/sakkunnig
Kanerva Matti asiantuntija/sakkunnig