Dynasty tietopalvelu Haku RSS Sipoo

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://sipoo1.tjhosting.com:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://sipoo1.tjhosting.com:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Elinkeinojaosto/Näringssektionen
Pöytäkirja 29.08.2017 klo 17:00 - 18:15 / Tarkastettu

Pykälä   Otsikko  Muutoksenhakuohje Pöytäkirja PDF-muodossa
1   Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus / Sammanträdets laglighet och beslutförhet
2   Pöytäkirjantarkastajien valinta / Val av protokolljusterare
3   Esityslistan hyväksyminen / Godkännande av föredragningslistan
4   Elinkeinopoliittinen katsaus / Näringspolitisk översikt
5   Yritysvaikutusten arviointi kunnan päätöksenteossa /Bedömning av konsekvenserna för företag i kommunens beslutsfattande
6   Sipoon kunnan yrityspoliittisen ohjelman uusiminen / Förnyandet av Sibbo kommuns företagspolitiska program
7   Kokousaikataulu, syksy 2017 / Mötestidtabell, hösten 2017

Osallistuja Tehtävä
Suuronen Juha puh.joht./ordf.
Tiivola Sanna varajasen/suppleant
Kankfelt Tim varajäsen/suppleant
Åkerfelt Tanja jäsen/medlem
Rope Timo jäsen/medlem
Lindqvist Kaj Kh:n puh.joht/KST ordf.
Tiainen Rauno elinkeinopäällikkö/näringschef
Söyrilä Pekka vt. kehitysjohtaja/tf. utvecklingsdirektör
Grandell Nina tiiminvetäjä/teamledare
Heikkinen Ilona pöytäkirjanpit./protokollför.