Dynasty tietopalvelu Haku RSS Sipoo

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://sipoo1.tjhosting.com:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://sipoo1.tjhosting.com:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Tekninen valiokunta/Tekniska utskottet
Pöytäkirja 15.08.2017 klo 17:30 - 21:30 / Tarkastettu

Pykälä   Otsikko  Muutoksenhakuohje Pöytäkirja PDF-muodossa
79   Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus / Sammanträdets laglighet och beslutförhet
80   Pöytäkirjantarkastajien valinta / Val av protokolljusterare
81   Esityslistan hyväksyminen / Godkännande av föredragningslistan
82 Teknisen valiokunnan toiminta valtuustokaudella 2017-2021 / Tekniska utskottets verksamhetssätt under fullmäktigeperioden 2017-2021
83   Teknisen valiokunnan kokousaikataulu, syksy 2017 / Mötestidtabell för Tekniska utskottet, hösten 2017
84   Yksityistiejaoston perustaminen / Grundande av en sektion för enskilda vägar
85   Vammaisneuvostoon edustaja ja varaedustaja / Val av medlem och suppleant till handikapprådet
86 Jokilaakson alueen II kunnallisteknisten töiden hankintapäätöksestä JJ Kaivin Oy:n tekemä oikaisuvaatimus / Rättelseyrkan av JJ Kaivin Oy på upphandlingsbeslutet av de kommunaltekniska arbetena i Sibbo Ådal II
87 Eteläisen Sipoon talvihoito 2017-2020 / Södra Sibbos vinterunderhåll åren 2017-2020
88 Talousarvion 2018 - 2020 investointiosa / Investeringsdelen i budjeten för åren 2018-2020
89   Ilmoitusasiat / Delgivningar

Osallistuja Tehtävä
Boman Rainer Puh.joht./Ordf.
Engblom Charlotta Varapuh.joht./Viceordf.
Oljemark Karl-Erik Jäsen/Medlem
Björn Jani Jäsen/Medlem
Nykter Sami Varajäsen/Suppleant
Myrberg Bob Jäsen/Medlem
Hämäläinen Monika Jäsen/Medlem
Oksanen Ari Kh edust./Kst repr.
Lindqvist Kaj Kh puh.joht/Kst ordf.
Myllyvirta Ilari Esitt./Föredr.
Sirén Lari Toim.alan.keh.p/Utveckl.chef f sektor
Pohjonen Juha Tilapalvelup. / Lokalservicechef
Frisk Edward Invest.pääl./Investeringschef
Saarenpää Heidi Vt.kuntatekn.pääl/Tf kommuntekn.chef
Kanerva Pasi Rakennuttajains./Byggnadsing.
Luomala Ari Rak.ins/Byggn.ing.
Ek Daisy Pöytäkirjanpit./Protokollför.